Тайната на теста

Клиничното проучване на ново лекарство, което причини смъртта на един доброволец и вероятно ще остави инвалиди още няколко човека във Франция, стана повод за сериозни дискусии в академичните среди през последните дни. Според официалната информация, френската фирма за клинични проучвания Biotrail, е била ангажирана от португалската фармацевтична компания Bial да тества токсичността на нов болкоуспокояващ препарат. Става въпрос за химично съединение имащо за цел да блокира дейността на енизма FAAH (съкратено от хидролаза на амиди на мастните киселини), чиято задача в организма е да разгражда производни на мастните киселини, сред които са и ендоканабиноидите. Ендоканабиноидите са естествени за мозъка молекули посредници (невротрансмитери) в нервната система, с роля за такива процеси като апетит, настроение, усещане за болка и др. Името им е свързано с това, че въздействат върху рецептори, които могат да свързват и активните съставки на марихуаната. Целта на новият препарат вероятно е била чрез потискане на ензимите де се осигури по-висока концентрация на невротрансмитерите, като по този начин се повиши прага, над който индивидите усещат болка.

Според учените интервюирани от реномираното списание за наука Nature, подобни медикаменти са били тествани и преди без особен ефект, но и без каквито и да било последици за здравето на доброволците. Според тях, най-вероятно изпитваното при това поручване лекраство е реагирало с други молекули в мозъка, вместо (или едновременно) с FAAH, което е станало причина за наблюдаваните сериозни увреждания на мозъка при засегнатите хора. Много от учените използват случая да изискат за пореден път от правителствата да бъде прекратена практиката в клиничните проучвания да се тестват "тайни" вещества, чиято химическа структура е скрита зад кодово име. Те подчертават, че този вид ограничение на достъпа до информация, имащо за цел да запази правата на производителя, на практика прави невъзможно провеждането на по-задълбочени анализи от страна на академичната общност, което би помогнало да се намали до минимум броя на такива трагични случаи.

Ланиакеа

Това впечатляващо клипче ни показва, че Слънчевата система е част от нещо много по-голямо - свръхголемият галактически куп Ланикеа.

Космическата мрежа

Астрономите обичат да се вслушват в ехото от Големия взрив, оново всепроникващо микровълново лъчение, от което можем да разберем много за историята, състава и структурата на Вселената. Така например, анализите на това излъчване показват, че Вселената би трябвало да съдържа около 5% бариони – основният клас елементарни частици изгражащи светлата материя, които са способни да влизат в силни взаимодействия и сред които попадат познатите ни от часовете по химия протони и неутроните. Тези изчисления обаче влизат в противоречие с наблюденията ни за най-близките галактики където се „виждат“ едва половината от очакваните бариони. Къде са липсващите? С изяняването на тази загадка се е заловил международен екип от учени водени от Доминик Екарт от университета в Женева, Швейцария. При наблюдения на галактическия куп Абел 2744 с помощта на телескопа ХММ-Нютон, който засича лъчи в рентгеновия спектър, екипът е установил, че голямо количество бариони са събрани в нишките на т.нар. космическа мрежа – гигантска структура от преплетени филаменти, чиито плътни "възли" са галактиките. Тази структура се е оформила при еволюцията на Вселената, когато под действието на гравитацията светлата материя „кондензира", образувайки "възли" от галактики свързани с "нишки" от остатъчни горещи газове. Освен, че показват къде са изчезналия барионите, наблюденията на Екарт и съавтори на практика затвърждават представата ни за космическата мрежа.

Оригиналната статия можете да прочетете тук.