Самолети учат птици

Във времето, когато валят новини за избиването на хиляди птици с цел ограничаване на разпространението на птичия грип, съобщнието на шведския вестник Дагенс нюхетер за проект за възстановяване на популацията от малки белочели гъски в страната, звучи почти куриозно. Проектът предизвиква любопитството и заради интересния подход на природозащитниците, който предвижда насочването на пиците със самолет при мигрирането им на юг!

Малката белочела гъска (Anser erythropus) е изключително рядък вид обитаващ Азия и Европа. Броят на птиците непрекъснато намалява като главна причина е отстрелването им по време на миграция. В България видът е включен в Червената книга на застрашените видове. Гъските живеещи в Швеция нормално зимуват в два района – централна Европа (границата между Германия и Холандия) и Близкия и Среден Изток (Иран, Ирак и Казахстан). Проблемът възниква именно при прелета им на изток, когато много птици стават жертва на ловците. Популацията на малките белочели гъски в Швеция през 30те години на миналия век е наброявала 10 хиляди – днес те са едва стотина и продължението на вида е силно застрашено. Възстановяването на популацията чрез развъждането им в изкуствени условия е много трудно – излюпените в инкубатор птици не могат да оцелеят в природата заради липсата на родители, които да им покажат пътя за миграция. Правени са опити яйца на малки белочели гъски да бъдат поставяни в гнезда на значително по-често срещаните белобузи гъски (Branta leucopsis), които да ”учат” и насочват малките по време на миграцията. Белочелите бебета обаче развивали необичайно силна любов към рода на приемните си родители и възникнал риска от получаване на хибриди между двата вида, което допълнително би навредило на опазването на застрашения вид. За това природозащитниците в Швеция решили да прибягнат до някои трикове – отгледани в изкуствени условия птици ще бъдат пуснати в природата, а когато дойде време за миграцията им малки самолети ще им покажат пътя към местата за зимуване. Гъските ще бъдат насочени към Германия, където видът е защитен и животът им няма да бъде под постоянна заплаха от ловците.

Проектът, организиран от зоопарка в град Люкселе, северна Швеция, шведското сдружение за спортна авиация и 5 немски неправителствени организации, ще отнеме две години и ще струва 8 млн. шведски крони (близо 1 млн. евро). Според Торстен Ларсон от Шведската агенция за опазване на околната среда, методът не е нов и тестове в други държави са показали обнадеждаващи резултати. Така през август следващата година самолетите ще поведат излюпените през май малки на юг. Надеждите са, че две години по-късно птиците ще са в състояние сами да намерят пътя към местата за миграция, а скоро след това броят на малките белочели гъски ще е достатъчно голям за да може популацията да се поддържа сама.