Два нови кътника, моля!

В последния брой на издание на списание Нейчър, посветено на разработката на нови научни методи и подходи, японски учени от Токийския университет публикуваха резултатите от свои експерименти за „отглеждане“ на нови зъби в лабораторни условия. Такаши Тсуджи и неговите колеги изолирали двата вида клетки, участвуващи в изграждането на зъбите – епителни и мезенхимни, от зъбни зачатъци на миши ембриони.

След култивирането на клетките до достигане на определен брой (около 105), учените ги посели в колагенова маса, където ги оставили да се развиват за период от около две седмици. Новообразуваните триизмерни клетъчни структури били по-късно пренесени във венците на млади мишки на място на предварително извадените резци. Под въздействие на околните тъкани новите, био-инженирани зачатъци се развили в нормални зъби с корени, пулпа, нервни окончания и кръвоносни съдове.

Според японците подобен подход може да се използува и за възстановяване на зъби при хора. Съществува обаче един основен проблем – източника на клетки. Оказва се, че при човека, клетките, даващи начало на зъбите се оформят и развиват в много ранен етап от ембрионалното развитие, което прави събирането им невъзможно. Това налага откриването на нови източници на зъбни зачатъци, такива, които биха могли да бъдат отделени от възрастни индивиди, но които все още не са се специализирали прекомерно и са запазили способността си да се размножават и дават начало на нови зъби.

Макар науката и техниката да не са толкова напреднали, разработката на Тсуджи и колегите му се посреща с голям интерес, понеже показва, че отглеждането на нови органи в лабораторни условия не е само идея от областта на научната фантастика.