Земя на трапезата

Според доклад обсъждан от правителството на 5ти юли тази година, 62% от територията на нашата страна са засегнати от ерозия – това прави близо две трети от територията на България. Колко точно от ресурсите на Земята използува човек за своите нужди? Отговор на този въпрос дават австрийски еколози от университета в Клагенфурт.

Учените, начело с Хелмут Хаберл, се заели с нелеката задача да изчислят каква част от природните ресурси или по-точно от биомасата на планетата се изразходват от хората. За целта еколозите използували информационните бази данни на ООН съдържащи данни за развитието на селското стопанство и дърводобивната промишленост в 161 страни (97,4% от територията на планетата) през 2000та година. В хода на анализа Хаберл и колегите му взели предвид и цялостния ефект на човешката дейност върху растителността, резултат от пожари, строителство, транспорт и т.н. Резултатите публикувани тази седмица в интернет изданието на Американската академия на науките показват, че хората буквално „изяждат“ 23,8% от биомасата на Земята! Най-голям дял за това има селското стопанство – на него се дължи усвояването на 78% от тези ресурси. Останалата част от биомасата произведена от растенията се унищожава от дърводобивната промишленост, пожари причинени от хората, ерозия и т.н. Данните на австрийските еколози показват, че „най-лакоми“ са обитателите на Южна Азия – те използуват 63% от растителната продукция, на второ място са хората в Северна Америка – 22%. Най-скромни са жителите на централно-азиатските държави – те усвояват едва 12% от биомасата в района.

Интересно е да се отбележи, че авторите на изследването предупреждават за негативните ефекти на една от най-екосъобразните инициативи – използуването на биогорива. Според Хаберл и колегите му разширяването на производството и употребата на етанола, биодизела и другите „еко-горива“ трябва да се обмисли внимателно, като се отчете ефекта, който то ще има върху биосферата. Увеличаването на земеделските площите с цел повишаване на добивите от културите традиционно използувани за производството на биогорива – захарна тръстика, соя, царевица и т.н. би имало изключително негативно влияние върху биосферата като цяло. Според тях, стараейки се да заграбят все по-голяма част от хранителните ресурси на планетата, хората поставят в много неизгодно положение милионите други видове живи организми, които трябва да се задоволяват с все по-малък дял от произведената биомаса.

В интервю за списание Сайънс и други специалисти в областта на екологията споделят притесненията на Хаберл. Според Кристофър Фийлд от Ипститута Карнеги в Станфорд, нашата планета просто не произвежда достатъчни количества биомаса за да посрещне човешките нужди от горива през 21ви век.