Бактерии чистачи

През миналата година изследователи от Кралското георафско дружество във Великобритания обявиха, че около 140 милиона души по света са подложени на системно натравяне с арсен. Най-тежък е проблемът в Азия, по-специално в отделни райони на Индия, Пакистан и Китай. Източник на отровата са подпочвените води и храната. През последните години, насърчавани от различни благотворителни организации, все повече хора в изостаналите райони на света започват да избягват повърхностните води и се насочват към подпочвените води, като основен източник за битови и земеделски нужди. Тези водоизточници обаче, често пъти са естествено замърсени с големи количества арсен. Ситуацията се влошава от факта, че в най-засегнатите от замърсяването райони в Азия, основна храна е оризът – известно е, че тази култура е в състояние да натрупа близо десет пъти по-големи нива арсен от житните растения при използването на една и съща вода за напояване. Според изследването на англичаните, непосредствена опастност съществува дори за жители на развитите държави в Европа и Северна Америка, които черпят вода от непроверени питейни източници.

Натрупването на високи концентрации арсен в организма е пряко свързано с повишен риск от появата на различни видове рак. Фактът, че толкова голям брой хора поемат ежедневно значителни количества от него, обяснява големия интерес към разработването на по-точни методи за откриване на замърсяванията и тяхното премахване.

В последното издание на реномираното научно списание Сайънс, екип изследователи от няколко различни университета в САЩ, начело с Роналд Ормланд, съобщават за откриването на бактерии, които буквално се хранят с арсен. Става дума за фотосинтезиращи бактерии от родовете Ectothiorhodospira и Oscillatoria. Нормално, фотосинтезиращите бактерии, също както и растенията, използват енергията на светлината за да превърнат водата и въглеродния двуокис в органични съединения. В случая обаче, микроскопичните обитатели на езерото Моно, край Сиера Невада, Калифорния, вместо вода използват за фотосинтезата различни съединения на арсена, попадащи в езерото чрез подпочвените води. Учените се надяват, че бактериите могат да бъдат впрегнати да работят в полза на хората като осигурят по-чиста вода на огромна част от населението на планетата.