Гигантски вирус

През последните години постоянно слушаме за застрашени, изчезващи или изчезнали видове. За това възраждането на стар такъв, съвсем очаквано, влезе в новините на всички световни агенции. Става въпрос за древен микроорганизъм от семейството на гигантските ДНКови вируси, откриването на който бе докладвано през февруари в списание PNAS от френски учени. Използвайки живи амеби като примамка, изследователите са успели да „събудят“ вируси, оцелели над 30 000 години в седимента, скован от сибирския мраз.

Както се вижда от снимките към статията, по форма, вирусът получил името Pithovirus sibericum, прилича на амфора. Разчитането на генома му показва, че той е много по-голям от този при всички останали известни на науката вируси. Безопасен е за хората, защото предпочита амеби. Възраждането му е особено значимо първо, защото доказва, че семейството на мегавирусите, паразитиращи върху амебите е доста по-голямо, от колкото се е предполагало и второ, защото показва, че глобалното затопляне може да е свързано с неподозирани заплахи – топенето на вечно замръзналите области от планетата може да доведе до събуждането на патогени опасни за човека и „близките“ му животни.