Нобелова награда за химия 2013

През 2013 трима изследователи поделят Нобеловата награда за химия - Мартин Карплус, Майкъл Левит и Ари Уаршел. Тяхната основна заслуга е, че през 70те години на миналия век полагат основите на създаването на мощни компютърни програми за симулация на химически реакции. Работата на тримата изследователи позволява да се разберат и предвидят множество взаимодействия като се изучава протичането им на молекулно ниво, с помощта на компютри. С това Карплус, Леви и Уаршел допринасят за напредъка не само на химията, но и на индустрията, медицината, екологията, биологията и др. Благодарение на вдъхновените от тяхната работа компютърни програми са създадени съвременните катализатори, които пречистват изгорелите газове от колите, разкрити са основите на фотосинтезата в зелените растения, създават се дизайнерски лекарства и др.

Прочети още...

Нобелова награда за химия 2009

Нобеловата награда за научни постижения в областта на химията тази година бе присъдена на Ада Йонат, Томас Щайц и Венкатраман Рамакришнан, за изясняване на атомната стурктура на рибозомите.

Прочети още...

Нобелова награда за Физика 2007

Нобеловата награда за физика тази година бе присъдена на Албер Фер и Петер Грюнберг за откритото от тях явление “гигантско магнетосъпротивление”. Откритието им е революционно, както по отношение на вече прилаганите технологии за четене на данни от твърди дискове, така и за развитието на електронни устройства от ново поколение. Може да се каже, че използването на гигантското магнетосъпротивление е първото голямо приложение на технологиите.

Прочети още...

Нобелова награда за Медицина и физиология 2007

Нобеловата награда за Медицина и физиология за 2007ма година бе присъдена на Марио Капеки, сър Мартин Еванс и Оливър Смитис, за техните изследвания върху ембрионалните стволови клетки и ДНК-рекомбинацията при бозайниците. Тримата учени са отличени за разработването на методи, които позволяват създаването на организми с нови генетични характеристики, с помощта на стволови клетки и рекомбинантни ДНК технологии. Методите за генна-модификация, разработени на база откритията на Марио Капеки, сър Мартин Еванс и Оливър Смитис, намират широко приложение в работата на учени и лекари. Те се използуват както при фундаментални изследвания, целящи изясняване на молекулните механизми и клетъчни процеси, намиращи се в основата на жизнените процеси, така и при разработката на лекарства и методи за лечение.

Прочети още...