Нобелова награда за физика 2013

Нобеловата награда за физика за 2013г. бе присъдена на Франсоа Англе́р и Питър Хигс за теорията им, обясняваща как елементарните частици получават маса.

Работата на двамата нобелови лауреати следва принципите на т. нар. Стандартен модел на физиката на елементарните частици, според който материята изградена от субатомни частички, които същевремненно са отговорни и за наличието на четирите фундаментални сили във Вселената – електромагнитна, слаба ядрена, силна ядрена и гравитационна. Именно последната сила, гравитационната, е тази, която дълго време не разполагаше с обяснение и принадлежаща частичка.

Съгласно теорията, която Англе́р и Хигс публикуват независимо един от друг през 1964 г., Вселената е изпълнена с невидимо поле, наречено поле на Хигс, с което елементарните частици могат да взаимодействат. Когато взаимодействието отсъства, частиците, изграждащи материята, нямат маса, когато то е силно – масата им е голяма. Можем да си представим това въздействие, ако мислено завържем невидима еластична нишка с тежест в единия край към всяка една частица. Ако по някакъв начин полето на Хигс бъде изключено, материалните обекти в нашата Вселена ще бъдат освободени от въздействието на гравитацията, в резултат на което, частичките, притежаващи маса, ще бъдат свободни да се придвижват във всички посоки. Поради липсата на нагледен пример, можем само да предполагаме, какви точно ще са последиците.

През 2012 г. теорията на Англер и Хигс получава потвърждение, след като съществуването на частичка, която приежава същите характеристики като описания от тях Хигс бозон, бе доказано от изследователите в CERN с помощта на експериментите, проведени с Големия адронен ускорител в Женева, Швейцария доказват съществуването на Хигс бозона. Това придава значителна тежест на идеята на Англе́р и Хигс.

По думите на Нобеловия комитет, това откритие позволява на физиците да попълнят още една част от пъзела на Стандартния модел. Сега пред учените остава нелеката задача да намерят мястото на Стандртния модел в Космическия пъзел. От него все още липсват няколко парченца, сред които най-важни са отговорите на въпросите, защо неутриното, за което се смяташе, че няма маса, внезапно натежа и къде е скрита тъмната материя.

Франсоа Англе́р (François Englert) е роден в Етърбик, Белгия. Работи в Брюкселския свободен университет, Белгия.

Питър Хигс (Peter W. Higgs) е роден през 1929 г. в Нюкасъл на Тайн, Великобритания. Понастоящем работи в Лондонския университет, Великобритания.