Още за дислексията

С наближаването на новата учебна година на преден план в съзнанието на родителите отново ще изникнат проблемите на децата им в училище. Редица ученици в началните класове изпитват затруднения с четенето и писането. Причина за това често са липсата на интерес у детето, социалната среда, способността на учителя да задържи вниманието им, и т.н. При някои деца обаче проблемите в училище може да се дължат на дислексия.

Прочети още...

В търсене на Бог

Времето на религиозните преследвания на учени безвъзвратно е отминало. Както изглежда обаче, войната между науката и религията не е останала в средните векове. Учените днес отговарят на безкрайните въпроси, които човечеството не спира да задава, създават материалните блага които ни заобикалят, правят всичко възможно за да облекчат живота ни. Въпросите свързани с Бога, които до неотдавна са бил единствено и само от компетентността на утвърдени теолози, също привличат вниманието на учените.

Прочети още...

Кажи го с аромат!

Феромоните са химически съединения, отделяни от живите организми и служещи за комуникация между отделните индивиди от даден вид. Чрез тях даден член на групата може да съобщи за опасност, да маркира пътя към намерена от него храна или да информира представителите на срещуположния пол за готовността си за размножаване. Използуването на феромони за общуване е най-добре изучено при насекомите. Тези средства за общуване са наблюдавани и при гръбначните животни и растенията. При гръбначните животни – влечуги и бозайници, централна роля във феромонната комуникация играе т.нар. вомероназален или Якобсонов орган. Той е част от обонятелния апарат на тези животни и е разположен между носа и устата.

Прочети още...

За и против генно-модифицираните организми

Генните манипулации на живи организми, целящи оптимизиране на селскостопанското производство чрез създаване на по-високопродуктивни и по-устойчиви растителни култури и породи животни, предизвикаха много дискусии през последните години. Застъпниците и противниците на този метод изтъкват различни аргументи за и против производството и използуването на генно-модифицираните организми (ГМО). Ползата, вредата, рисковете и методите за контрол на разпространението им са в центъра на вниманието не само на учените, но и на политиците, обществеността и не-правителствените организации.

Прочети още...

Такова животно няма!

Случвало ли ви се е да видите звезди посред бял ден, когато рязко се изправите? Причината за това е, че приливът на кръв към мозъка намалява в резултат на промяната на височината. Представете си какво изпитва един жираф, който след като пийне вода трябва да вдигне глава на около 5 метра височина! Все пак, макар да не живеем в Африка, можем да си представим, че замаяни от изправяне жирафи, надали са така честа гледка.

Прочети още...

Добри новини за почитателите на пандите

Пандата е един от любимците на защитниците на природата и символ на борбата за опазване на изчезващите видове. Черно-белите обитатели на китайските бамбукови гори се намират под постоянно наблюдение от страна на учените, които се стремят да научат повече за нравите и навиците им. В опазването на популацията им участват редица организации и зоопаркове от цял свят. За целта обаче, от съществено значение е наличието на информация за точния брой на пандите.

Прочети още...