Звукът на оригинала

Как може да се различи оригинална от фалшива монета? Номерът със захапването важи само за златните парички от филмите - в днешно време специалистите са принудени да използуват доста по-сложни техники, за да различат истинските монети от фалшификатите, като например микроскопи с висока разделителна способност. Освен, че отнема време обаче, този метод за проверка не е много удобен, тъй като често пъти повърхността на изследваните монети е изтрита в резултат на дългата употреба, а краищата й са очукани, което прави различаването на надписите невъзможно.

Възможно е също фалшификаторите да са свършили невероятно добра работа, произвеждайки много добри копия или пускайки в обръщение огромни количества от тях, на практика измествайки оригиналните. Последното не е чак толкова невъзможно колкото и да звучи така - през 2005та година в Япония били открити толкова много фалшиви монети от по 500 йени, че правителството било принудено да ги изтегли временно от обръщение.

Вероятно този проблем е накарал Мототсуго Сузуки, криминолог в изследователската лаборатория на градската полиция в Токио, да се опита да разработи по-точен и лесен начин за разграничаване на оригинали от фалшификати. Японецът използувал акустичния почерк на монетите - при падането на монетата от високо се отделя специфичен звук, характеристиките на който се определят от височината, от която пада монетата, нейната форма, а също и от материала, от който са направени монетата и повърхността, върху която тя пада. Резултатите от работата му са публикувани в международно списание за криминалистика Forensic Science International.

Сузуки установил, че звукът, отделен при падането на монетата от 500 йени върху месингова плоча има 4 характерни пика в честотната област 5-20 kHz. За сравнение, някои от фалшификатите произвеждали звук само с 3 пика или с пикове с други честоти.

Трикът, предложен от Сузуки е известен отдавна - опитните касиери и банкови служители твърдят, че могат да различат фалшивите монети само по звъна, получен при падането им върху плота. Автоматизирането и компютъризираното на акустичния тест, предложени от японеца обаче осигуряват един лесен, бърз и надежден начин за различаване на оригинала, който премахва всякакъв риск от субективност при оценката.