Дългата ръка на пестицидите

С развитието на индустрията, селското стопанство и химията, разнообразието на веществата, замърсители на околната среда, нараства непрекъснато. Ефектът на много от тях върху отделните видове живи организми или екосистемата като цяло не са напълно изяснени. Има случаи, когато вредното влиянието на даден химикал не се забелязва веднага, поради минималния пряк ефект. С годините обаче, натрупването му в природата може да доведе до тежки екологични последици - традиционен пример за такъв случай е масовата употреба на ДДТ в средата на миналия век, ефектът от която е видим и днес - следи от този препарат могат да се намерят в кръвта на хора дори и днес, десетки години след забраната, наложена върху употребата му.

Прочети още...

Неочаквана помощ в борбата срещу парниковия ефект!

През последната година заплахата от промяна в климата присъствува почти постоянно в центъра на общественото внимание. Днес дори политиците, или поне болшинството от тях, започнаха да осъзнават необходимостта от общи действия срещу увеличаващите се концентрации на парникови газове в атмосферата. Мерките за атакуване на проблема варират от подписване на проекти за общи действия (договора от Киото), до обявяване на награда в размер на милиони долари за онзи, който измисли лесен и ефективен начин за отстраняване на въглеродния двуокис от атмосферата. Въглеродният двуокис е на път да се превърне във враг номер едно, а намаляването на емисиите му – една от основните задачи, стоящи пред развитите държави.

Прочети още...

За ски пистите и промените в климата

Ефектите от вече всеобщопризнатото затопляне на климата ще повлияят на всички области на човешкия живот, включително и на някои от удоволствията, каквото е например карането на ски. Повишаването на средните температури неминуемо ще доведе до намаляване на снежната покривка в планините и може да се очаква, че в бъдеще ще се наблюдава намяляване на продължителността на ски сезона. Както вече се видя тази зима, тази участ няма да подмине дори курортите във високите планини, като Алпите. Едно от възможните спасения би било изместването на ски пистите към по-високите, все още незасегнати от глобалното затопляне планински части. Как би се отразило това обаче на, и без това наранената от човешката дейност, природа?

Прочети още...

Коледен подарък? Какво ще кажете за СО2 емисии?

Според шведския вестник Дагенс нихетер, в скандинавската страна тази година се забелязва тенденция за избор на един по-различен подход в избора на коледни подаръци. Много хора изглежда са решили да оставят материалното зад гърба си и да подарят на близките и приятелите си “етичност”.

Прочети още...

Характер или поведенчески синдром

Собствениците на домашни любимци често са склонни да приписват човешки черти на питомците си. Стремежът ни да откриваме “нашите” мисли и логика на поведение у кучето или котката си, често е заклеймяван и осмиван от учените. Това противопоставяне много точно отразява двете крайни мнения, застъпвани в дългогодищния спор между поддръжниците на различните теории, обясняващи поведението на животните – от една страна животните са разглеждани като автомати, реагиращи на външни стимули по предварително начертан алгоритъм, а от друга се твърди, че животните, подобно на хората, изучават своята среда, установяват причинно-следствени връзки и реагират в съответствие с извлечените поуки. Или за по-кратко, според някои, поведението се определя от гените, според други от средата. Разбира се, както винаги, истината най-вероятно ще се окаже някъде по средата – срещата между наследствеността и факторите на средата.

Прочети още...

Хората и морето

Моретата заемат почти три-четвърти от повърхността на Земята. Те дават подслон на болшинството живи организми на планетата, оказват огромно влияние върху климата и са основен източник на храна за милиони хора. Въпреки огромния им размер обаче, океаните са доста чувствителни и крехкият баланс на морските екосистеми лесно се нарушава в резултат на човешката дейност.

Прочети още...