ДДТ получава амнистия

ДДТ, един от най-ефективните инсектициди използувани от човека, е добре познат на всички ни. Дихлоро-дифенил-трихлоретан, съкратено ДДТ, е препарат с изключително лоша слава, често даван като пример за неразумния стремеж на хората да поставят Природата на колене.

Прочети още...

Загряваш ли къде е опастността?

Продължаващата милиони години еволюционна надпревара между хищници и жертви е довела до появата на някои наистина изумителни приспособления за оцеляване при животните. Често пъти ние хората дори не можем да оценим изобретателността на Природата поради ограничеността на нашите собствени сетива.

Прочети още...

Къде да скрием всичкия този въглероден двуокис?

Във времето, когато промените в климата стават въпрос, близък до всеки един от нас, правителства и международни организации обсъждат всички възможни начини за намаляване на парниковия ефект и ограничаване на влиянието върху климата на Земята на вредните газове, отделени в резултат на човешката дейност. Най-обсъждан е проблемът с въглеродния двуокис – главно заради големите количества, които се отделят ежегодно в атмосферата от индустрията и автомобилите, както и поради нежеланието на редица големи индустриални държави да сътрудничат в това отношение.

Прочети още...

С грижа за Ледения континент

Белгия ще е първата държава която ще направи гигантска крачка по пътя към опазване на природата в Антарктика. Съгласно плановете на белгийската държава, предстои построяването на напълно автономна полярна станция на стойност 6,4 милиона евро, която няма да нанася никакви щети на девствената природа на ледения континент.

Прочети още...

Птича диета

Способността на птиците да се реят с лекота в небесата може да предизвиква завист у много хора, но се постига с цената на не малко жертви. Една от тях е поддържането на постоянно и сравнително ниско тегло, намиращо се в определена зависимост от размаха на крилата. За да могат да напуснат гнездата си, малките пиленца трябва да са достатъчно вталени, за да ги издържат крилата им.

Прочети още...

Опит за спасяване на лешоядите в Азия

През последните 10 години в Азия се наблюдава катастрофално измиране на лешояди – счита се, че за този период популацията на тези птици санитари е намаляла с 95%. Според еколози, това е най-бързото изчезване на животински вид в историята.

Прочети още...