Как да превърнем обикновения метал в злато?

Вместо да ровят в старите книги в търсене на скритото познание на старите алхимици, в стремежа си да превърнат обикновените метали в злато, съвременните учени се обръщат за помощ към модерните технологии. В последния брой на специализираното издание по приложна физика APL, двама изследователи от Института по оптика, Рочестър, Ню Йорк, публикуват специалната си рецепта за получаване на благородния метал. Ролята на философски камък в техния метод е обикновения лазер, който е способен да прави необикновени неща.

Повърхностен ефект

Разбира се, както може и да се очаква, физиците от Рочестър, Гуо и Воробьов, не са произвели истинско злато, с неговите 79 протона, 79 електрона и 118 неутрона. Двамата просто са успели да придадат на обикновени метали, като например алуминий, същите оптически характеристики, каквито притежава златото, с помощта на лазерните технологии. Чрез облъчване с лазер е възможно да се промени повърхността на даден метал - за да стане това обаче, светлинният импулс трябва да е достатъчно кратък, за да не се стигне до разтопяване на обработвания материал. Американските изследователи използували лазерни импулси с продължителност от порядъка на фемто секунда (10 на -15 секунди) - по този начин само на най-горните слоеве на метала се разтапят, а при изстиването и втвърдяването си започват да отразяват светлината под по-различен ъгъл. Променяйки продължителността, ъгъла и честотата на лазерните импулси, Гуо и Воробьов успели да придадат различен блясък и цвят на един и същи материал - така лист алуминий може да бъдат направен да изглежда като златен, без да е нужно да се използуват бои, както при стандартното позлатяване.

Псевдо-златни приложения

Разработката на Воробьов и Гуо не е така "повърхностна" както изглежда и може да намери съвсем практични приложения. Техниката за промяна цвета на металите може да се използува както за чисто естетични цели, като придаване на желания благороден цвят на бижута, домакински прибори и автомобили, така и за разработка на оптични филтри за телескопи. По този начин производителите не само ще снижат цените на своите продукти, а и ще премахнат необходимостта от използуването на вредни за околната среда и хората бои и лакови покрития.