Нано-технологиите в помощ на медицинската диагностика

Диагностиката на такива тежки заболявания като рак, диабет и авто-имунни заболявания е трудна и често болезнена, поради необходимостта от вземане на кръвни проби и биопсии. Сложността, цената и трудоемкостта на диагностичните тестове ограничава приложението им до онези хора, при които има индикация за заболяването и изключва възможността те да се използуват рутинно за изследване на населението с цел ранна диагностика.

Повече