Дългата ръка на пестицидите

С развитието на индустрията, селското стопанство и химията, разнообразието на веществата, замърсители на околната среда, нараства непрекъснато. Ефектът на много от тях върху отделните видове живи организми или екосистемата като цяло не са напълно изяснени. Има случаи, когато вредното влиянието на даден химикал не се забелязва веднага, поради минималния пряк ефект. С годините обаче, натрупването му в природата може да доведе до тежки екологични последици – традиционен пример за такъв случай е масовата употреба на ДДТ в средата на миналия век, ефектът от която е видим и днес – следи от този препарат могат да се намерят в кръвта на хора дори и днес, десетки години след забраната, наложена върху употребата му.

Повече

ДДТ получава амнистия

ДДТ, един от най-ефективните инсектициди използувани от човека, е добре познат на всички ни. Дихлоро-дифенил-трихлоретан, съкратено ДДТ, е препарат с изключително лоша слава, често даван като пример за неразумния стремеж на хората да поставят Природата на колене.

Повече