Радиацията – жизненоважна храна

Всеизвестно е, че нещастието на едни е щастие за други. Това важи в пълна сила дори за ужасяващи събития, каквото бе аварията в Чернобил – както изглежда, съществуват живи същества, които успяват да се облагодетелствуват дори от радиационния ад в Украйна. За никого може би няма да е изненада, че тези организми са гъбички – същества, способни да се хранят с най-невероятни материали, от реактивно гориво, до дървесина и строителни материали.

Повече