Феникс или Франкенщайн

В хода на еволюцията, вирусите са си изградили различни тактики за успешно атакуване на своите жертви. Тъй като не могат да се размножават сами, те разчитат на ресурсите на клетките на гостоприемника, при което често пъти ги убиват. Някои вируси обаче са се “изхитрили” и са развили стратегия, която им помага да оцелеят и просъществуват дълго време в гостоприемника без да го убиват, като в същото време се размножават заедно с неговите клетки. Такива са ретровирусите – група микроорганизми, най-известният представител на които е ХИВ, причинителят на СПИН. За ретровирусите е характерно, че след инфекцията интегрират своя геном (съвкупността от цялата наследствена информация) в този на гостоприемника, превръщайки се в т. нар. провирус и ставайки част от самата клетка. Когато заразената клетка се дели, тя удвоява своята наследствена информация, за да могат да се получат две пълноценни, нови клетки – в хода на този процес, вирусната ДНК също се удвоява и на практика, без никакви усилия, паразитът инфектира две клетки. Така ако в началото заразят половите клетки на даден организъм, вирусите заразяват и потомството му.

Повече