Транссексуалност в гените

За травеститите чуваме и четем обикновено в жълтите хроники и клюкарските колонки. Транссексуалността, несъответствието между физиологическата и психологическата принадлежност към даден пол при определени индивиди, често пъти се приема негативно от обществото. Желанието на някои хора да се причислят към противоположния пол се приема като прищявка и се обяснява с грешки във възпитанието, вредно влияние на приятелите или просто „мода“. Съществува ли обаче биологична основа на транссексуалността?

Повече