Силни в многообразието

На лекари и учени отдавна е известен фактът, че някои хора устояват по-успешно на вируса ХИВ и успяват да подтискат развитието на болестта по-дълго време. Много скоро след заразяването, количеството (титъра) на вируса в организма на болния се повишава рязко. На следващия етап обаче, имунната система на заразените успява да неутрализира разпространението на ХИВ макар и частично – нивата на вируса в организма спадат.

Повече

Истинското лице на ХИВ

Неспособността на учените и лекарите да създадат ефикасна ваксина срещу СПИН, въпреки дългогодишните им усилия, се дължи на една специфична особеност на ХИВ вируса – невероятната му способност бързо да мутира, като по този начин отбягва всички атаки, насочени срещу него. Изглежда обаче първата прицелна точка в постоянно променящата се защитна обвивка на вируса е открита и създаването на ваксина срещу него е може би вече е само въпрос на време.

Повече

С нова стратегия срещу ХИВ

Синдромът на придобитата имунна недостатъчност, или за по-кратко СПИН, остава една от най-тежките болести, заплашващи съвременния човек, въпреки дългогодишните усилия на учени и лекари да намерят успешно лечение. Използуваните в момента антивирусни препарати само поддържат живота на заразените с вируса ХИВ, без реално да ги лекуват. Основни недостатъци на тези лекарства са тежките странични ефекти и фактът, че въпреки лечението, пациентът все още може да пренася заразата.

Повече