Ще изчезнат ли жабите?

Влиянието на човекът върху обкръжаващата го среда е огромно и нараства с всеки изминал ден. В резултат на увеличението на населението, урбанизацията и индустриалното развитие всеки ден около 100 животински и растителни вида изчезват от лицето на Земята.

Скоростта с която измират видове организми съществували от милиони години надминава и най-мрачните прогнози. В повечето случаи причините за изчезването им са унищожаването на естествените обитания, замърсяването на околната среда, глобалното затопляне. Има обаче организми, които страдат от човешкото въздействие повече от други. Оказва се, че земноводните – жабите, тритоните и саламандирите, са сред най-застрашените живи същества на планетата. Последните данни от различни изследователски лаборатории показват, че от началото на 70те години на миналия век, когато за първи път е забелязано изчезване на земноводни организми, до днес, над 100 вида са загубени за винаги. Нещо повече, обобщените резултати на над 500 херпетолози от цял свят показват, че 1 856 от всички 5 743 вида жаби, или над 30 процента, са застрашени от изчезване. Най-силно засегнати са жабите в южните райони на света. Сред потърпевшите са видове австралийски жаби, които били особено любопитни с начина на отглеждане на потомството си. Възрастните индивиди поглъщали оплодените яйца и по-късно изплювали вече преминалите етапа на попова лъжичка малко жабки. Посочват се много и различни причини за измирането на жабите. Според някои причина са гъбичните инфекции, които изглежда се разпространяват с голяма скорост сред тези земноводни организми. Това са заболявания вероятно разнесени по света от човека, които са новите за мнозинството от жабешките видове и срещу които те нямат изградени защитни механизми. Болшинството от херпетолозите обаче смятат, че заболяванията не могат да обяснят катастрофалното измиране на жабите и посочват като виновници цял комплекс причини – засушаването, затоплянето на климата, изсичането на горите, замърсяването с пестициди използвани в селското стопанство, засиления транспортен трафик. Жабите се оказват много по-чувствителни към тези промени в околната среда предизвикани от човека от бозайниците и птиците например. Те обитават ограничени по размер територии, поносимостта им към засушаване е много малка, а пропускливата им кожата ги прави много чувствителни към отровните вещества в средата. И докато при повечето застрашени организми е възможно да се изготви план за опазването им чрез създаване на защитени територии и ограничение на човешката намеса в местата им на обитание, в случаите когато причините за изчезване на видовете са неизвестни единствения начин за спасението им може да бъде отглеждането им в зоопаркове. За това разкриването на причините за изчезването на жабите е от огромно значение за опазването им.