Боб срещу рак

Наред със сърдечно съдовите заболявания, ракът е основен проблем на медицината днес. Всяка година правителства и фирми отделят милиони долари за изследвания в областта на онкологията. Стотици лаборатории по цял свят се опитват разберат механизмите на възникване и развитие на туморите. И макар да има несъмнени успехи в разработката на нови методи за лечение на рака, все още не разполагаме с така лелеяното чудотворно хапче, което да се справи веднъж за винаги с това коварно заболяване във всичките му форми. Причината за това не е в липсата на усилия от страна на учените, а в особеностите на тази болест.

Ракът е комплексно заболяване – според много изследователи това всъщност е обобщено название на цяла група разнородни по своя произход и развитие болести. Различията между отделните тумори определят нуждата от различен подход при лечението им, което от своя страна затруднява изследванията и разработката на лекарствени препарати. Макар трудностите в изследванията на рака да са многобройни, опитите да се намерят общи характеристики на различните форми на ракови заболявания не престават. Една от най-широко застъпените идеи в момента е, че ако се подтисне развитието на кръвоносни съдове в туморната тъкан, това ще доведе до подтискане на развитието им и евентуално да пълното им изчезване.

Образуването на нови кръвоносни съдове, на базата на вече съществуващи, се нарича ангиогенеза. Ангиогенезата е нормално физиологично явление, наблюдавано например при зарастването на рани. Това е комплекс от високо координирани процеси на делене, миграция и диференциация на различни видове клетки (ендотелни клетки, перицити), които се регулират с помощта на растежни фактори. Туморните клетки притежават способността да произвеждат тези растежни фактори, като по този начин стимулират образуването на нови кръвоносни съдове и проникването им в тумора от околните тъкани. Това осигурява на раковите образования достъп до хранителни вещества и кислород, което им позволява да нарастват и метастазират. Установено е, че един тумор не може да порастне повече от 1-2 см3 без да бъде кръвоснабден. Поради тази причина днес се придава особено голямо значение на намирането на вещества, които биха подтиснали ангиогенезата в раковата тъкан. Лекарства, които биха попречили на кръвоснабдяването на туморните образования, биха били най-универсалния лек против рак.

Преди седмица, група английски и италиански учени, работещи под ръководството на д-р Марко Фаласка в Лондон, публикуваха в списание Кансер рисърч резултатите от работата си върху възможностите за подтискане на ангиогенезата с помощта на веществото инозитол-5-фосфат (И5Ф). И5Ф участва в регулирането на нормалните процеси на растеж и размножаване на клетките в организма. Той има способността да подтиска деленето на клетките и е един от регулаторите на т.нар. програмирана клетъчна смърт (апоптоза). Изследванията на д-р Фаласка и неговите сътрудници показват, че инозитол-5-фосфатът е в състояние да подтисне деленето и миграцията на стимулирани с растежни фактори ендотелните клетки, като по този начин редуцира наполовина образуването нови кръвоносни съдове. Инжектирането на мишки, болни от рак на яйчниците, с И5Ф е подтиснало нарастването на тумора.

Макар че И5Ф не е дългоочакваната панацея – активността му е съпоставима с тази на използваните и в момента противо-ракови препарати, като цисплатина – изследванията на д-р Фаласка се посрещат с голям интерес. Причините за това са много. На първо място, за разлика от болшинството лекарства против рак, И5Ф не е токсичен – не се очаква прилагането му да предизвика нежелани странични реакции. Освен това, според някои първоначални проучвания, комбинирането му с други противотуморни препарати ще увеличи тяхната ефективност, тъй като с подтискането на ангиогенезата в туморите, последните стават по-чуствителни и по-малко устойчиви.

Интерес представлява фактът, че И5Ф се намира в големи количества в бобовите култури, ядките и житните растения. Според авторите на статията, публикувана в Кансер рисърч, това откритие показва необходимостта да се обърне повече внимание на употребата на определени храни в профилактиката на раковите заболявания.