Скритите последствия от ураганите

Докато учените спорят дали големите природни бедствия през последните месеци са резултат от влиянието на парниковия ефект върху климата на Земята, един екологичен проблем, пряко свързан с човешката дейност буквално изплува на повърхността. Учените в Швеция алармираха тази седмица за опасността от замърсяване на езерата в южната част на страната с живак вследствие на урагана Гудрун.

Бурята, нанесла щети за около 2,3 млрд. евро в началото на януари, изглежда ще продължи да създава проблеми на населението и властите в южната част на страната. Според изследванията и прогнозите на Шведския институт за околната среда, публикувани днес във вестник „Свенска дагбладет“ рискът от замърсяване с живак на езерата е голям. В резултат на бурята, живакът натрупан в почвата в следствие на замърсяване е бил отнесен към езерата. Веднаж попаднал във водата тежкият метал, под формата на органичното съединение метилживак, се поема от планктона и по хранителната верига постепенно достига до рибите, птиците и в последна сметка човека. Метилживакът е силно отровно вещество, което се натрупва в организма и поразява нервната система. То е особено опасно за бременните жени, понеже може да причини психически и физически нарушения в плода. Макар в момента количествата метилживак във водата да са под нормата, Институтът за околната среда предупреждава, че е много възможно следващата година да се отчетат високи концентрации в рибата и птиците, живеещи в областта, засегната от Гудрун – като най-високо ниво на хранителната верига тези организми концентрират в себе си отровата, попаднала на първо място в планктона. Шведските учени споделят, че до този момент се е знаело много малко за пътят, по който живакът, отделен в атмосферата от индустрията попада в почвата и от там в хранителната верига. Те препоръчват на правителството да провежда в бъдеще редовни измервания на количетсвата метилживак във всички нива на хранителната верига, за да се избегнат здравословните проблеми сред населението в засегната част на страната.