Охльо-бохльо накъде си полетял?

Охлювите може да са бавни, но както изглежда нищо не може да ги спре в стремежа им да пътуват. Това се отнася поне до част от тези животни с къщичка на гърба -тези от рода Balea. Черупката им е малка, едва около 7мм дължина и което е по-особено, завита по посока обратна на часовниковата стрелка. Както изглежда, друга тяхна особеност е любовта към пътешествията. Тези охлюви са успели да пропътуват 9000 км за да достигнат от Европа до о-вите Тристан да Куня, в южната част на Атлантическия океан.

През 1824 година първите изследователи на този далечен остров разположен между Южна Африка и Южна Америка, открили два вида охлюви, приличащи много на Европейските, но с малко по-големи черупки. Тъй като никой не предполагал, че те могат да имат каквото и да е родство с охлювите от рода Balea от стария континент, те били причислени към нов вид носещ името на острова – Tristania.

По-късно Дарвин обърнал внимание на сходството между обитателите на толкова далечни земи и предположил, че те може да имат роднински връзки – той допуснал, че охлювите са пропътували огромното разстояние от Европа с помощта на мигриращите птици. Това предположение на Дарвин се потвърждава от работата на група английски изследователи от Университета в Кеймбридж под ръководството на Ричард Прийс, публикувана наскоро в списание Нейчър. На базата на ДНК анализ учените успяват да докажат, че охлювите от рода Tristania са всъщност представители на род Balea. Според авторите на изследването, най-вероятно охлюви от Европа, полепнали по краката или храната на птици са попаднали на острови в Атлантическия океан, от по-близките Азорски острови, до Тристан да Куня. Веднъж пристигнали в новата си роднина, те продължили да еволюират давайки началото на нови видове. Това обяснява малките разлики между тях и европейските им събратя. Нещо повече, изследването на генетичния материал на различни видове от рода Balea в Европа показва, че поне един от тях е произлязъл от завърнал се през Атлантика представител на новите видове от Тристан да Куня. Предположението на англичаните се основава на предишни техни разработки, показващи, че секретът отделян от тези охлюви е достатъчно лепкав за да им позволи да се закрепят стабилно за краката на птици и да прелетят огромни разстояние над океана. Прийс се надява че ще успее да докаже, че охлювите са посетили и други места. Като за начало той смята да започне изследвания на охлювите на о-в Мадейра.