Първите физически характеристики на тъмната материя

Първите физически характеристики на загадъчната тъмна материя станаха известни след изследване проведено от Института по Астронимия на Университета Кембридж.

Според новината цитирана от BBС резултатите от изследването дават първа представа за температурата и скоростта на тъмната материя в 12 галактики-джуджета, намиращи се в периферията на Млечния път.

Изследванията на тъмната материя са изключително трудни поради факта, че тя не излъчва никакви електромагнитни вълни, което прави директното и наблюдение с оптически или спректрографски инструменти невъзможно. Учените предполагат, че тя е съставена от изключително слабо взаимодействащи частици, такива като неутриното например. Единствената възможност за сега тъмната материя да бъде изследвана остава в изследването на нейното влияние върху видимата материя. На този принцип се базира и изследването проведено от Института по Астрономия на Университета Кембридж. След изготвянето на триизмерни карти на 12-те галактики с помощта на най-големите телескопи в света, учените успяват да проследят въздействието на тъмната върху видимата материя в галактиките. Проведените около 7000 измервания дават основание за заключението, че количеството на тъмната материя в галактиките надхвърля количеството на видимата около 400 пъти. „Разпределението и обаче няма нищо общо с предполагаемото до сега”, обяснява професор Джери Гилмор. Според изследователите тъмната материя не може да бъде „събрана” в отрязък от пространството по-малко от 1000 светлинни години, което определя стойност за скоростта на движение на частиците в тъмната материя от около 9км/с. Тази висока скорост не не позвалява тъмната материя да бъде компресирана до по-малък обем.

Голямата изненада за учените е именно скоростта на движение на частиците, тъй като до сега се смяташе, че тъмната материя е изключително бавна и следователно студена. След измерената от последното изследване скорост се оказва обаче, че температурата на тъмната материя е около 10000 градуса. За сравнение температурата на повърхността на Слънцето е около 6000 градуса.