Тъмната материя и космическите фойерверки

Астрономите от Университета Мериленд съобщиха наскоро за една истинска космическа феерия – огромен огнен облак с диаметър около 5 милиарда пъти по-голям от този на нашата Слънчева система (около 3 милиона светлинни години) и съдържащ количество материя, равняваща се на един трилион Слънца. Тази топка, пламтящ газ, се придвижва със скорост 750 км/с през галактическия куп Абел 3266. Откритието беше публикувано този месец в Астрономическия Журнал. Според Алексис Финогенов, един от откривателите на космическия фойерверк, много е вероятно огнената топка да се превърне в градивен блок на нов куп от стотици галактики.

Астрономите са наблюдавали явлението с помощта на орбиталния телескоп ХММ-Нютон на Европейската Космическа Агенция (ЕКА). Сателитът беше изстрелян през 1999 година и се използува за засичане на рентгеновите лъчи, пристигащи до нас от далечния Космос. Спектърът на радиацията, който се наблюдава с негова помощ, може да си използува за изчисление на температурата и химическия състав на далечните космически обекти. В случая с гигантското огнено кълбо учените са установили, че то е изградено предимно от водород, но в състава му присъстват и някои тежки елементи не характерни за Абел 3266. Това подсказва, че то вероятно не произхожда от тази област на Космоса. Норбърт Шартелр, ръководителят на групата на ЕКА отговорна за проекта ХММ-Нютон в Астрономическия Център Вилафранка дей Кастильо, Испания, споделя за списание Нейчър, че вероятно огнената топка е произлязла в галактически куп, слял се с Абел 3266.

Високата температура на газовата топка се дължи на бързото движение на атомите, които го изграждат. Причината огромната структура да остава компактна, макар постоянно да губи част от материята, която я изгражда, е тъмната материя, обяснява за НейчърМарк Хенриксен, един от колегите на Финогенов.

Макар тъмната материя да е обвита с мистика, в последните години учените натрупаха доста данни за нейните физически характеристики – количество, разположение, температура и скорост на придвижване. Наименованието води началото си от факта, че е материята е изцяло невидима – не излъчва никакви електромагнитни вълни и не може да бъде засечена от уредите, с които разполага човечеството. Астрономи и физици съдят за нейното съществуване единствено по гравитационния влияние, което тя оказва върху видимата материя. Според учените, повече от 80% от Вселената се състои от тъмна материя. Присъствието на тъмната материя позволява да се обясни защо огромни космически структури като галактики и цели галактически купове не се разпадат. Такъв е и случаят с огненото кълбо в Абел 3266 обяснява Хенриксен – тъмната материя играе ролята на “лепило”.

Учените се надяват, че след като съберат достатъчно данни за топката огнен газ, ще могат да създадат компютърни симулации, които да им позволят да пресъздадат поведението на тъмната материя в тази част на Космоса.

Какво обаче е бъдещето на самия космически фойерверк? Учените смятат, че със скоростта с която кълбото губи материя (количество равно на нашето Слънце се откъсва от нега на всеки час) то ще изчезне след около 100 милиона години – период, много кратък за мащабите на Вселената.