Добри новини за почитателите на пандите

Пандата е един от любимците на защитниците на природата и символ на борбата за опазване на изчезващите видове. Черно-белите обитатели на китайските бамбукови гори се намират под постоянно наблюдение от страна на учените, които се стремят да научат повече за нравите и навиците им. В опазването на популацията им участват редица организации и зоопаркове от цял свят. За целта обаче, от съществено значение е наличието на информация за точния брой на пандите.

До сега преброяването на животните в парковете и резерватите е ставало визуално – на база на срещите на местните хора или служителите на тези институции с отделни животни, или по отпечатъците от зъби върху бамбуковите насаждения. Този начин на преброяване обаче, който по принцип е доста ненадежден в случая със срамежливите панди, се оказва много подвеждащ. За да се справят с проблема, учени от Китайската Академия на Науките в Пекин използували генетични методи, за да установят точния брой на животните в резервата Уангланг в западен Китай. Този парк е печално известен с това, че за периода 1968 – 1998 броят на черно-белите мечета е намалял драстично от 196 на 27. За да разберат точния брой на пандите, обитаващи резервата днес, Фъуен Уей и колегите му обикаляли територията на парка и в продължение на 2 години събирали проби от екскрементите на пандите. Този материал бил използуван за изолиране на ДНК. Последвалият анализ на генетични маркери (участъци от ДНК, които се различават между отделните индивиди и могат да бъдат използувани за идентификация подобно на пръстовите отпечатъци) позволил идентифицирането на отделните животни. Според списание Сайънс, преброяването на уникалните ДНК-отпечатъци показало, че броят на пандите в резервата е почти два пъти по-голям от очаквания – между 67 и 72 индивида. Друг положителен резултат на изследването е това, че въпреки малкия брой на пандите в Уангланг, не се наблюдава кръвосмешение, т.е. популацията им не е започнала да се изражда.

Независимо от радостните резултати, учените бързат да предупредят, че тази бройка не е достатъчна, за да сме сигурни, че популацията на пандите е защитена от изчезване. Нуждата от мерки по опазването на тези мили животни и местообитанията им е все така голяма.