Сблъсък между галактически купове доказва съществуването на тъмна материя

Съществуването на т. нар. тъмна материя е един от основните въпроси, които тормозят космолозите последните години. Тайнствената, невидима материя, изградена от непознати на науката частици, е включена в теориите на физиците, обясняващи възникването и структурата на нашата Вселена. При все това, до сега, обективни доказателства за нейното съществуване не бяха откривани – наличието на тъмна материя бе „доказвано” чисто теоретично, с помощта на математически модели.

Самото съществуване на галактиките предполага и съществуването на тъмна материя, която да запазва тяхната цялост и да обясни особеностите в тяхното въртене. Изградени от звезди и горещи газове, те се движат през пространството с невероятна скорост, при това без да се разпаднат на съставните си части и успявайки, някак си, да запазят целостта си. За някои учени тъмната материя е само едно възможно обяснение на особеностите в движението на галактиките. Друга възможност би било наличието на разлики в силата на гравитацията в рамките на самите галактиките и извън тях.

Проучване на астрономите от НАСА, публикувано в началото на тази седмица, съдържа първото доказателство за наличието на тъмната материя материя и показва, че гравитацията си е съвсем наред. Дъглас Клоу, Максим Маркевич и колегите им астрофизици от НАСА използували данни от телескопите Чандра, Хабъл и Магелан, както и от VLT – Много Големия Телескоп на Еврепейската Космическа Агенция, за да проучат по-подробно звездите в „куршумоподобния” (наречен така заради характерната си форма) галактически куп. Той е изграден от два сблъскали се галактически купа и представлява интерес за учените заради специфичното разделяне на звездите от съпътстващите ги при нормални условия космически газове, което позволява прякото измерване на масата на звездите. Според учените отделянето се дължи на намаляването на скоростта на облаците в следствие на сблъсъка.

Наред със стандартните методи за измерване на масата на космическите обекти, учените приложили т.нар. гравитационна леща – метод, основаващ се на теорията на Айнщайн, която предполага способност на структури с голяма маса да привличат към себе си светлина. Данните от изчисленията показали, че звездите в образувалия се галактически куп изглеждат много по-ярки, т.е. привличат много повече светлина, отколкото би трябвало, имайки предвид каква е масата им. Единственото възможно обяснение за този феномен е наличието на тъмна материя около звездите, което увеличава силата на гравитационното им привличане. Според Дейвид Клоу това е първото пряко и неоспоримо доказателство за съществуването на тъмната материя.