За бездействието на компютрите

Времето, в което персоналните компютри започнаха масово да бездействат, настъпи преди доста години. Може би много преди да бъде достигната заветната за времето си гигахерцова граница. Човешките стремления, обаче, не се задоволиха с този връх. Премината беше и границата от 2 гигахерца. Малко след това и тази от 3 GHz. Въпросът, който витае в пространството оттогава е, колко от тези милиарди секунди на минус първа степен използваме на практика.

Един бърз поглед върху статистиката в реално време за натоварване на процесора показва 35%. Още един бърз поглед върху процесите показва точно 9 „будни“ процеса – програма за слушане на музика, две чат програми, интернет браузър, програма за сваляне на файлове, файлов мениджър и два-три системни процеса. Навръщане проверяваме оперативната памет – в момента се използват около 300 мегабайта. За машината може само да се каже, че е стандартна, може би дори малко поостаряла – Интел Пентиум 4 Northwood, 1,8 GHz, 512 мегабайта РАМ, 80 гигабайта харддиск, СD-ROM. Изводът, който се налага е, че средностатистическият хардуер надхвърля многократно изискванията на средностатистическия софтуер.

Какво се случва с неизползваното процесорно време? Отминава. А дали все пак не може да се направи нещо с тази компютърна мощ, която бездейства по всички краища на света? Отговорът на този въпрос са намерили от BOINC – Berkeley Open Infrastructure for Network Computing (Открита Инфраструктура за Мрежово Изчисление на Университета Бъркли), преди да създадат малък и компактен софтуер, с чиято помощ собствениците на персонални компютри да могат да участват заедно с „питомците“ си в изчисления по, до момента, общо 11 разлчини научни проекта. Очаква се менюто да допълнят още двайсетина проекта. Програмата, която контролира пресмятането е голяма около 10 мегабайта. Предпоставка за изпълнението на задачите по проектите е наличието на интернет връзка (Не задължително постоянна – модемът също е алтернатива), по която потребителят да получава малки пакети входящи данни, които компютърът пресмята по зададен алгоритъм. Резултатът се изпраща обратно на проекта-възложител. При тази дейност потребителят сам избира проектите, в които иска да участва, времето, в което да бъдат извършени изчисленията, така че това да не пречи на работата му, количеството харддисково пространство, което може да бъде използвано от всеки проект и т.н. Удоволетворението за потребителите е чисто нематериално, изражението – цифрово, в брой кредити за всеки проект. Помощта за работещите по проектите е огромна.

climateprediction.net

Climateprediction.net e проектът, който се радва може би на най-голяма популярност от всички, участващи в BOINC. С популяризирането му се е заела една от най-големите медийни компании в света – ББС. Целта на проекта е, с помощта на климатични модели и множество техни варианти, да се създаде максимално пълна и точна прогноза на климата през 21ви век. Желаещите да участват в експеримента получават от climateprediction.net леко изменен вариант на основния модел, въз основа на който компютърът извършва симулация на климата за даден период от време. Проектът предоставя на потребителя и доста подробна анимация на процеса, която показва как се изменят определени климатични параметри, като температура, плътност на облачната покривка, налягане и т.н. с течение на времето. След приключване на симулацията или след изтичането на времето, определено от потребителя за изчисление, резултатите се изпращат на проекта.

Интерес събужда последния климатичен модел, който е „в обръщение“. С негова помощ изследователите се надяват да получат повече информация за влиянието на SO2 и СО2 върху образуването на сулфатните аерозоли, микроскопични прахови частички в атмосферата, за които се смята, че са от основните причинители на глобалното затъмняване. Според учените намаляването на количеството слънчева радиация, която попада върху земната повърхност, оказва много сериозно влияние върху валежните „навици“ на земната атмосфера.

За да не остане и капчица съмнение по отношение на сериозността на начинанието, проектът предоставя и прес съобщения, както и актуална информация за хода на експериментите в научно-популярни предавания по ББС.

Еinstein@home

Еinstein@home e проект, който си е поставил далеч по трудна цел – откриване на гравитационни вълни, причинени от свръхбързо въртящи се неутронни звезди (пулсари). Пулсарите се образуват, когато нормална звезда се свие под действието на собствената си гравитация. В резултат на това плътността на звездата нараства многократно. За да се придобие по-добра представа за големината на плътността, изследователите от проекта дават пример – пулсар с маса равна на тази на Слънцето, която е събрана в сфера с радиус 10 километра. Плътността на такъв обект се равнява на тази на оловото умножена по 10 трилиона. Тези свръхплътни топки материя се въртят около собствената си ос с честота стотици обороти в секунда. Според Общата Теория на Относителността, пулсарите създават „гънки“ в пространство-времето, наречени гравитационни вълни. Отчитането на такива „гънки“ или иначе казано, гравитационни вълни, става с детектори, наречени интерферометри. Участниците помагат на проекта като получават данни на сигнали, получени от Космоса, от които със съответния алгоритъм на изчисление, може да се извлече информация за това дали в изследвания честотен участък са открити източници на гравитационни вълни.

За съжаление резултатите от първата фаза на проекта не дават информация за нито един открит източник на гравитационни вълни в изследвания честотен диапазон. Все пак откриването на нищо, все пак е нещо. Учените се надяват, че при следващата фаза, в която са внесени значителни подобрения в инструментите, засичащи сигнала, ще бъде отчетен напредък в изследването на загадъчните обекти.

malariacontrol.net

В случай, че желаете да се включите към malariacontrol.net, ще се сблъскате със следното съобщение на страницата на проекта – „Възможността за включване на нови участници за момента е преустановена. Моля опитайте отново по-късно. Поради големия медиен интерес, бяхме затрупани от желания на доброволци да се включат в проекта и бързо достигнахме броя от около 5000 компютъра, който ни беше нужен на този етап от изследването.“Ако се съди по списъка с актуални съобщения на страницата, от проекта дават периодично възможност за включване на нови участници. Иначе името на проекта говори сам за себе си – посветен е на борбата с болестта, която убива между 1,3 и 3 милиона хора годишно. Учените се стремят с помощта на симулационни модели да получат информация за начините на разпространението на болестта. Тези данни биха могли да послужат при разработването на стратегии за борба със заболяването. При недостига на средства за противодействие, информацията за това къде точно да се доставят мрежи против насекоми или ваксини, е от изключително значение.

Rosetta@home

Rosetta e проект, който има за цел да открива триизмерните форми на множество белтъци. Информацията, получена от проекта се използва за разработването на медикаменти за болести като малария, антракс, СПИН, Алцхаймер и др. Всеки протеин, обясняват от проекта, притежава уникална триизмерна форма, която определя и функцията му. Например белтъкът, който разгражда глюкозата и позволява на клетките да извлекат енергия от храната, има точно формата, която разпознава глюкозата и се свързва с нея. Познавайки формата на протеините, можем да разберем за какво да ги използваме. Това обаче изисква изчисляването на най-ниското възможно енергийно състояние, което дадена молекула може да заеме. Имено това правят компютрите на участниците в проекта.

SETI@home

Гледали ли сте филма „Контакт“? Ако не сте, едно кратко отклонение. Главната роля във филма се изпълнява от Джоди Фостър, а сценарият е написан от Карл Сейгън, човекът направил изключително много за популяризирането на космологията сред широката публика. Героинята на Джоди Фостър е учен-физик, чиято идея-фикс е да открие интелигентна извънземна форма на живот. Проектът SETI e точно тази идея-фикс за милиони хора по света. Участниците в проекта получават късче радиосигнал, което компютърът разнищва на съставните му части чрез математическа трансформация на Фурие, с надеждата да открият сигнал, който би могъл да бъде от далечна цивилизация. За някои този проект е най-големият провал в историята на нуката. За други – начин да си направят реклама. Каквото и да решите обаче, не забравяйте, че идеята има подкрепата на Карл Сейгън. Аз пък получих писмо от Артър Кларк във връзка с този проект ;-).