Коледен подарък? Какво ще кажете за СО2 емисии?

Според шведския вестник Дагенс нихетер, в скандинавската страна тази година се забелязва тенденция за избор на един по-различен подход в избора на коледни подаръци. Много хора изглежда са решили да оставят материалното зад гърба си и да подарят на близките и приятелите си “етичност”.

Наред с предлаганите от различни зелени организации, като WWF, възможности за финансово подпомагане на изследователски програми и осиновяване на животни, шведите проявяват гражданската си позиция и чрез подаряване на сертификати за закупени квоти за емисия на въглероден двуокис! Идеята се явява индиректен отговор на въпроса дали наистина е по-силите на средния човек да противодейства на големите компании замърсители, за да помогне за намаляване на количеството на парниковите газове и опазване на природата. За какво по-точно става дума?

На първи януари 2005-та година Европейският съюз започна прилагането на схема за търговия с емисии на парникови газове, като един от начините за изпълнение на ангажиментите, поети от страните членки, при подписването на протокола от Киото. Този механизъм засяга производителите на електроенергия, петролните рафинерии, коксовите инсталации, метало-преработвателната и хартиената индустрия, стъкларските предприятия, производството на строителни материали и др. Идеята на начинанието е да се намалят отделените количества въглероден двуокис и други парникови газове, чрез търгуването на разрешителни за емисия. На практика това означава, че всяка държава, или група държави, както е в случая с ЕС, определя таван на количествата отделени газове като цяло и дава разрешителни-кредити за точно определени емисии на съответните предприятия замърсители. От своя страна замърсителите могат да търгуват с тези кредити на борсата. Така, ако едно предприятие е в състояние да оптимизира производството си и да намали количествата отделени парникови газове, то може да продаде кредита си на предприятие, което не може да ограничи емисиите си по финансови и/или технологични причини. В резултат, фирмите, които инвестират в екологично-чисти технологии получават финансови компенсации за дейността си, а онези от тях, които нарушават наложените им ограничения заплащат за това, че замърсяват природата.

Тъй като целта на протокола от Киото като цяло и на схемата на ЕС в частност, е да се намалят нивата на емисиите в сравнение с 80те години на миналия век, всяка година квотите на предприятията ще намаляват. България например, е задължена в периода 2008-2012 година да намали емисиите на въглероден двуокис с 8% спрямо базовата, 1988 година. Нуждата от едно такова намаление ще доведе до покачване на борсовата цена на емисиите, ще оскъпи компенсирането чрез закупуване на неизползувани квоти от други предприятия и ще принуди индустрията да инвестира в екологично-чисти технологии. Изкупуването на квоти от страна на граждани и зелени организации би повишило изкуствено цените на емисиите и на практика би довело до допълнително намаляване на лимитите за отделени газове. Явно това стои зад идеята на тези скандинавци, които са решили да закупят като коледен подарък разрешителни за отделяне на парникови газове. Според Андерс Грьонвал, говорител на Шведската асоциация за опазване на природата, до края на ноември, шведски граждани са закупили 3 000 тона СО2, като само за последните седмици продажбите надвишават 1 000 тона. Според него, тези количества все още са много малки, за да повлияят на цените на борсата, но ако интересът продължи и в инициативата се включат и фирми и неправителствени организации това би било напълно възможно.

Интересът към търговията с емисии на парникови газове веднага след началото на програмата на ЕС беше много голям и цената на тон СО2 достигна 30? в началото на миналата година. През май обаче, цените се сринаха на 10?/тон след като стана ясно, че много от страните членки на съюза са заделили за своята индустрия разрешителни за по-големи емисии, от колкото те на практика могат да използуват, като по този начин са обезсмислили идеята за търгуване на квотите. Може би този факт прави смисъла от подаряването на емисии за Коледа още по-голям!