Нови галактики в „квартала”

Броят на галактиките от Местната Група (групата галактики, в която се намира и Млечния път) нарасна с още 8 членове през последните няколко месеца, след като екип от астрономи, участващи в Sloan Digital Sky Survey, откриха 8 мини-галактики, които се намират в близост до Млечния път.

Впечатляващото в новооткритите галактики е, че в сравнение с нашия роден Млечен път, откритите системи са направо микроскопични. Предположенията на учените са, че броят на звездите в тях е от порядъка на хиляди до стотици хиляди. За сравнение, към 2006та години, броят на звездите в Млечният път се оценява на 200 до 400 милиарда. Според Василий Белокуров от университета в Кембрдиж, новите галактики могат да се нарекат по-скоро „хобити, отколкото джуджета”, тъй като те са много по-малки и с по-слаба светимост в сравнение с досега откритите.

Sloan Digital Sky Survey е може би едно от най-амбициозните астрономически начинания. Спонсориран от фондацията Алфред П. Слоан, консорциум от множество изследователски институции, си е поставил за цел да картографира една четвърт от небесната сфера във вид на детайлни оптически изображения. Участие в инициативата имат множество признати университети и институти – Университета в Кембридж, Университета в Принстън, Института Макс Планк за Астрономия, Института Макс Планк за Астрофизика, Китайската Академия на Науките и др.

Съществуването на такива „трохички” материя в близост до големи галактики доказва предположенията на учените, че част от материята, използвана за формирането на големите галактики остава непокътната, обясняват от списание Сайънс. По думите на Дан Зукър, изследовател от екипа на университета Кембридж, моделите, с които работят учените, предвиждат съществуването на десетки до стотици галактики-джуджета в повече от вече откритите в Местната Група.

Най-забележителната от новооткритите 8 галактики, която е открита само преди няколко седмици, е наречена на името на съзвездието, в което е открита – Лео Т. Тя се намира на разстояние от 1,4 милиона светлинни години, на ръба на гравитационното поле на Млечния път. Според Сергей Копосов, участник в изследването от страна на Институтът Макс Планк за Астрономия в Хайделберг, Лео Т може би е по-скоро свободно „плаваща” галактика, отколкото сателит на Млечния път. Различното в нея е това, че съдържа както по-стари звезди на възраст от около 5 милиарда години, така и сравнително по-млади, на възраст по-малка от 1 милиард години. Освен тази странност, изследователите установяват и наличие на неутрален водород, което означава, че образуването на нови звезди може би още не е приключило. Майк Ъруин от Университета в Кембридж, участник в екипа, направил откритието, поддържа мнението, че Лео Т винаги си е била галактика със слаба светимост, съумяваща да задържи газ поради своята отдалеченост от гигантите в Местната Група, което е позволило и бавното образуване на звезди.

Откриването на подобни миниатюрни галактики е добре дошло за изследователите, тъй като те приближават реалността до теорията, заключава Дан Зукър.