Клонирани сперматозоиди настъпват срещу стерилитета

По време на тазгодишната конференция по въпросите на фертилитета в Лион, Франция, група изследователи от Университета Корнел в Ню Йорк, докладваха за успешните си опити да клонират… сперматозоиди!

Клонирането, или създаването на копия на живи организми, доби особена популярност през последните години благодарение не само на научно-фантастични романи и филми, но и на успехите на учени (и “постижения“ на псевдо-учени) в тази област.

Създаването на клонинги

Идеята на клонирането е, чрез фини микро-манипулации, да се вземе ядрото от клетка на даден индивид и то да се „присади“ в безядрена яйцеклетка – приемник. В резултат на деленето на тази яйцеклетка може да се развие нов индивид, който е точно копие на този, от който е взето ядрото. Въпреки големите технологични, морално-етични и законодателни пречки и проблеми, учени и лекари възлагат големи надежди на тази техника за лечение на редица тежки заболявания. Една възможност е именно клонирането на сперматозоиди, което цели да помогне на мъже, страдащи от стерилитет, да се сдобият със собствени деца.

Милиони причини за мъжкия стерилитет

Известно е, че при семейства, които не могат да имат деца, в около 40% от случаите проблемът се дължи на стерилитет при мъжа, около 40% – на стерилитет при жената и приблизително 20% – на проблеми и при двамата партньори. В случая с мъжкия стерилитет, невъзможността от настъпване на оплождане може да се дължи на недостатъчен брой сперматозоиди. Известно е, че за успешното възпроизводство са необходими милиони зрели сперматозоиди, а в спермата на 1 от всеки 300 мъже се намират единични полови клетки.

В опит да предложат разрешение на този проблем, Такуми Такеучи и Джанпиеро Палермо от Медицинския Колеж Уейл, към Корнел, изолирали сперматозоиди на мишки, отделили главичките им, в които се съдържа наследствената информация и ги присадили в яйцеклетки, ядрата на които били предварително премахнати. Някои от тези сперматозоиди-клонинги били в състояние да се делят и да образуват групи от идентични клетки (максимум 3 деления или 8 на брой клетки, които запазват характеристиките си), които учените успешно използували за ин-витро оплождане – сливане на яйцеклетка и някои от псевдо-сперматозоидите довело до образуване на зародиши, които били успешно инплантирани в приемни женски.

В хода на работата си Такеучи и Палермо имплантирали 80 ембриона, 13 от които се развили успешно. От тях 4 достигнали здрава възраст и успели да създадат жизнено поколение.

Въпрос на бъдеще

Макар техниката да не е идеална и въпреки, че не е изпробвана с човешки сперматозоиди, двамата изследователи се надяват, че в бъдеще тя ще даде шанс на много мъже, в семенната течност на които се откриват единични жизнени сперматозоиди, да се сдобият с деца. Лекарите биха могли да изолират 2-3 здрави клетки от спермата на страдащи от стерилитет мъже, да ги намножат и да ги използуват за оплождане ин-витро.

За момента, провеждането на такива експерименти с човешки клетки е забранено в повечето развити държави. Такеучи и Палермо обаче са оптимисти. В интервю за списание Нейчър, Палермо споделя, че работата по клонирането на сперматозоиди, освен че ще спомогне за развитието на техниката, също така ще даде шанс на учените да разберат по-добре механизма на образуване и съзряване на мъжките полови клетки. Знание, което на свой ред ще позволи разработването на нови, по-успешни методи за терапия на мъжкия стерилитет.