Молекули на живота

Група астрономи от Германия, САЩ и Австралия са открили органични молекули в облак от прах и газ, намиращ се в центъра на Млечния път. Изследователите използували данни за гигантския молекулярен облак, получени с помощта на радиотелескопи във Франция, Испания и Австралия, за да установят какви молекули участвуват в изграждането му. Намиращият се в близост до съзвездието Стрелец облак, означаван още като Large Molecule Heimat(LMH), е любим обект на астрономите.

Той се характеризира с изключително висока плътност на изграждащите го частици, над 10 милиона на кубически сантиметър и с температура над 100 К (около -173°С), резултат от близостта на гореща млада звезда. LMH е отдалечен от Земята на около 25 000 светлинни години, а в него са открити повече от 140 вида молекули, включително и познатите на нашата планета оцетна киселина, мравчена киселина и ацетон. Екипът от Макс Планк, начело с Арно Белош от Института Макс Планк в Бон, Германия, проучили радио-вълните, идващи от LMH, в търсене на по-сложни съединения. Тъй като различните атоми и молекули излъчват вълни със специфична дължина на вълната, чрез изследване на радио вълните, идващи от облака, астрономите могат да разберат какви вещества влизат в състава му. Колкото по-сложно е едно съединение, т.е. колкото повече атоми участвуват в изграждането му, толкова по-трудно е да се разшифрова неговия вълнови „почерк“ – това прави идентифицирането на органични съединения, които са съставени от голям брой различни атоми, много сложно.

В рамките на своето изследване, Белош и колегите му анализирали над 3 700 спектрални линии. Установено било, че 51 от тях принадлежат на съединението амино ацетонитрил. Амино ацетонитрилът (NH2CH2COOH) е роднина на „земната“ аминокиселина глицин, която влиза в състава на белтъчните молекули, изграждащи всички живи организми, обитаващи нашата планета.

Резултатите от това изследване бяха публикувани през изминалата седмица в списания Астрономия и Астрофизика. Макар че изследователите от Бон не са успели да открият „истинска“ аминокиселина, тяхното проучване показва, че е възможно в условията на открития космос да възникнат органични съединения, които, попадайки на подходяща планета, да дадат началото на живот. В интервю за списание Сайънс Арно Белош посочва, че е много вероятно, органични съединения, подобни на амино ацетонитрила, а дори и амино киселини, да бъдат открити в други райони, подобни на LMH.