Петролът и Змеят

Има ли по-подходящ ден от Гергьовден да си поговорим за убиеца на Змея? Кой е Змеят и каква точно е била съдбата му? Изследователи на фолклора, социолози и учени са обединени около идеята, че първообразът на митичните същества са всъщност динозаврите. В опита си да обяснят произхода на огромните кости, които понякога изравяли от земята, кости, за които днес знаем, че са принадлежали на гигантските влечуги, нашите прародители създали приказките за змейове, лами и дракони. Древните роднини на съвременните крокодили, анаконди и костенурки са властвали над Земята в продължение на повече от 160 млн. години, до внезапната си смърт преди около 65 млн. години.

Смъртта на динозаврите

Според съвременните теории, гибелта на динозаврите е била причинена от голям природен катаклизъм, сблъсък с астероид или необикновено силна вулканична активност, който е довел до масово измиране на растенията и животни. Динозаврите, със своите огромни размери, не успели да преживеят тази катастрофа. Заедно с тях от лицето на Земята били заличени и безброй по-дребни видове безгръбначни животни, влечуги, птици и бозайници. Според учените, всички тези организми са загинали за един относително кратък период от време в края на геоложкия период креда и началото на палеогена (т.нар. К-Р граница). Повечето изследователи днес приемат, че масовото измиране на тези живи организми е резултат от сблъсъка на нашата планета с астероид. Основание за тази теория дава намереният в земната кора тънък слой иридий – елемент, рядко срещан на Земята, но за това много типичен за астероидите. Иридиевата ивица е на възраст 65 млн. години, което съвпада идеално с периода на изчезване на динозаврите – фосили от гигантските влечуги не са откривани над тази ивица от земната кора. Смята се, че мястото на сблъсъка с метеорита е кратера Чиксулуб, полуостров Юкатан, в Мексико.

Дупки в теорията

Макар и широко приета, теорията за астероида убиец има някои слаби места. Според учените, сблъсъкът сам по себе си не би могъл да причини такова масово измиране на живи организми. Колкото и страшен да е бил, той не би трябвало да даде чак такива отражения върху останалите континенти. Счита се обаче, че падането на метеорита вероятно е довело до пожари, които са били причина за отделянето на огромни количества парникови газове и прах в атмосферата. Вследствие на парниковия ефект и затъмнението на Слънцето са настъпили глобални промени в климата и цели брънки от хранителната верига са изчезнали. Основният проблем с този сценарий обаче, е липсата на овъглени останки на растения и животни от този период. Макар геолози и палеонтолози да намират значителни количества прахови частици в К-Р границата, липсата на други доказателства за пожарите продължава да бъде техния основен проблем.

Петролните кладенци и съдбата на Змея

Група изследователи от САЩ, Великобритания и Италия, начело с Марк Харви, от Университета в Индиана, предлагат в специализирано издание Геология в началото на този месец нова теория за катастрофата, довела до смъртта на динозаврите. Изследванията на Харви и колегите му показват наличието на въглеродни бучици или т.нар. ценосфери в слоевете от К-Р границата при разкопки в Нова Зеландия, Канада и Дания. Според тях, образуването на тези частички въглерод се дължи на падането на метеорита в непосредствена близост до петролно находище. В резултат на непълното изгаряне на „черното злато”, петролът е бил пръснат под формата на фини аерозолни частици в атмосферата на планетата, покривайки Земята с тънък филм. Всичко това е довело след себе си слънчевото затъмнение, промяната в климата и разрушаването на хранителните вериги. Както самите автори посочват в статията си, в този случай глобалните пожари могат спокойно да отпаднат от сценария. Фактът, че кратерът Чиксулуб се намира в близост до едно от най-големите петролни находища в света само потвърждава тяхната теория.