Ехооо, погледни насам!

Красивите багри на цветята и техният аромат са неизменна част от очарованието на пролетта и лятото. Колкото и странно да звучи обаче, растенията не се „разкрасяват”, за да радват нас – багрите и уханията са част от техния стремеж да привлекат насекоми, които да подпомогнат опрашването и така да осигурят оцеляването на дадения вид. Към триковете на растенията, за привличане на опрашващи буболечки, са странните форми на цвета и наличието на нектар. Изобретателността на Природата обаче явно е нескончаема и растенията използуват и други, далеч по-странни методи, за да осигурят успеха на опрашването.

Изследване на две групи английски учени, резултатите от които бяха публикувани в началото на този месец в специализираните издание за биология JEB и PLOS, доказват, че някои растения „махат” на насекомите, за да привлекат тяхното внимание, а други отделят топлина, която привлича тези студенокръвни животни.

Да помахаш с цвят

Джон Уорън от Университета Ебъристуит, Уелс, разчита на стандартните методи на наблюдение и оценка, за да изучи представителите на вида морско плюскавиче (Silene maritima). Той изследвал методите на този вид растения за привличане на опрашващи насекоми като обърнал специално внимание на подвижността на цвета. За да прецени дали тази подвижност подпомага опрашването, осигурявайки вниманието на опрашителите, Уорън и негов колега проследили унаследяването на белега подвижен цвят, до колко наличието му помага за привличане на насекомите и как различната степен на подвижност се отразява върху броя семена, получени в края на сезона. Заключението на авторите на изследването е, че растенията, чиито цветове се характеризират със средно дълги дръжки, дават най-много семена, т.е. опрашването при тях е най-успешно. Средната дължина на цветното стъбълце изглежда е най-подходяща защото, от една страна дава достатъчно свобода на движение и така растението може да „помаха” на преминаващите насекоми, привличайки вниманието им, а от друга е достатъчно стабилно, за да позволи на буболечките да кацат за по-дълго време, което да осигури успешното опрашване.

Постой, ще те стопля

Авторите на второто изследване, Шон Рандс и Хелън Уитни, от Университета в Кембридж, са използували математически модел, за да докажат своята теория, съгласно която растенията имат изгода да осигурят отопление на цветовете, с което да привлекат студенокръвните насекоми. Първоначалната хипотеза на авторите се основава на наблюдението, че някои видове насекоми предпочитат да кацат на по-топли цветове и да се хранят от техния нектар, като по този начин помагат за тяхното опрашване. За да я докажат, те изследвали поведението на земните пчели, като проследили колко време отделят насекомите на цветове с различна температура. Колкото по-дълго време остава пчелата на цвета, толкова по-успешно протича опрашването, а тя би била склонна да се задържи по-дълго на топъл цвят, понеже, като студенокръвно животно, би предпочела да напусне студения цвят по-бързо. С помощта на сложен математически апарат Рандс и Уитни успяват да докажат, че от икономическа гледна точка, за едно растение е изгодно да инвестира в отопление на цвета, като компенсира разхода на енергия с намаляване на количеството или влошаване на качеството на произведения нектар. Осигурявайки по-уютни условия на цвета, растенията привличат насекомите, които наред с нектара получават и допълнителната енергия на топлината, която може да им бъде от голяма полза (например по-лесно да излетят от цвета, след като са се нахранили и затоплили). Така видовете растения, които са „научили” трика с отоплението, получават предимство в битката за вниманието на пчелите.