Магнитната целувка на Слънцето

Въпреки разстоянието, от около 150 млн. километра Слънцето оказва постоянно въздействие върху Земята. При това то не се ограничава само до светлината и топлината, които идват към нас. Нашата планета е подложена на постоянен „обстрел“ с потоци от заредени частици, възникващи в резултат на бурните реакции, които поддържат живота на Слънцето.

За щастие, нашата планета е заобиколена от магнитно поле (магнетосфера), което ни защитава от вредното влияние на високо-енергийния сълнчев вятър. Една видима изява на сблъсъка между слънчевите потоци и земното магнитно поле са например Северното и Южното сияние. При тях, заредените частици, пристигащи от звездата, биват уловени от защитното поле и запратени по посока на магнитните полюси, в резултат на което небето сякаш оживява от постоянно движещи се цветни светлини.

Понякога активността на Слънцето е толкова голяма, че огромните количества заредени частици, идващи към Земята, причиняват т. нар. геомагнитни бури, които са в състояние да прекъснат телекомуникациите и електроснабдяването. До скоро се смяташе, че слънчевият вятър достига нашата планета в резултат на постоянната връзка между магнитните полета на двете тела. Оказва се обаче, че тази представа не отразява точно действителноста.

Магнитните портали

Изследванията, проведени с помощта на космически сонди на ЕСА (Cluster) и НАСА (THEMIS) показват, че връзката между магнетосферите на Слънцето и Земята не е постоянна, а е резултат от образуването на временни магнитни портали. Явлението е описано от екип от учени, начело с Дейвид Сибек от НАСА, в списание Annales Geophysicae.

Магнитните портали са с кратък живот, от порядъка на минути, но осигуряват трансфера на огромни количества заредени частици към нашата планета. Те се образуват от към слънчевата страна на Земята, приблизително на всеки 8 минути и приличат на цилиндри, свързващи нашата планета със Слънцето. Наблюденията показват, че контактът между двете мегнетосфери обикновено се заражда над екватора и после се премества към земния полюс, намиращ се във владенията на зимата – северния през зимните месеци и южния през летните.

Учените смятат, че именно тези магнитни портали се намират в основата на големите геомагнитни бури. За тях обаче все още се знае съвсем малко. Настоящето откритие по-скоро поставя въпроси, от колкото дава отговори. За учените предстои да изяснят точната природа на порталите и да разберат защо те се образуват на 8 минути, какво определя появата им и как точно се държи магнитното поле в тях.