Мазнините, които ни поддържат слаби

На учените е известно от години, че в организма на много бозайници има два вида мастна тъкан – бяла и кафява. Докато бялата представлява депо за складиране на резервни източници на енергия под формата на мазнини, кафявата е място, където мазнините се изгарят за да осигурят на тялото топлина. Кафявата мастна тъкан се среща в големи количества при бозайници, които спят зимен сън, както и при новородени млекопитаещи и има за задача да помогне на организма да поддържа постоянна телесна температура.

Двата вида мастна тъкан имат свои характерни анатомични и биохимични особености. Погледната под микроскоп, бялата мастна тъкан е изградена от адипоцити (мастни клетки), в които има единични големи капки мазнина. При кафявата мастна тъкан, адипоцитите са изпъстрени с множество по-малки мастни капчици. Кафявият й цвят идва от голямото колечиство митохондрии в нейните клетки – това са клетъчни структури (органели), които участвуват в „изгарянето“ на веществата и осигуряването на енергия на организма.

До скоро се смяташе, че при хората новородените бебета имат кафявата мастна тъкан, която постепенно изчезва с напредването на възрастта. Тази теория обаче бе оборена през тази седмица от три независими изследователски групи от Холандия, Швеция и САЩ. С помощта на различни методи трите екипа успяват не само да докажат присъствието на унищожаващата мазнини кафява тъкан и при възрастни хора, но и да покажат, че тя е функционално активна. Резултатите от изследванията извършени са публикувани в списанието NEJM.

Отделните групи установили, че макар количествата кафява мастна тъкан да варират значително при отделните индивиди, съществуват няколко закономерности. Така например, по-младите хора имат по-големи количества кафеви мазнини от по-възрастните, жените повече от мъжете, а по-слабите хора повече от по-дебелите. Особено явна корелация била наблюдавана между количеството на тъканта и теглото – колкото по-слаб е човек, толкова по-голямо е количеството на кафявата мастна тъкан в организма му.

Според изследователите, трудно може да се обясни дали по-пълните хора нямат кафява мастна тъкан, понеже имат достатъчно подкожни тлъстини, които да им осигурят защита от студа или пък по-пълните хора имат наднормено тегло защото при тях липсва кафявата мастна тъкан, която изгаря големи количества от мазнините постъпващи в организма. Учените обаче са убедени, че откритието им може да бъде ключът към разрешаване на проблема с глобалната епидемия от затлъстяване и захарен диабет тип 2 в развитите държави.