С.П.А.М

Проверихте ли е-мейла си днес? Колко от получените съобщения представляваха интерес за вас? А колко бяха онези досадни, рекламни електронни съощения, които дори не отваряте, а направо запращате в кофата?

Ако сте един от средностатистическите е-мейл потребители, най-вероятно едва една пета от това, което се е появило в кутията е представлявало интерес за вас. Да, в тази статия ще стане въпрос за т.нар. спам съобщения – е-мейли, които не очакваме, не искаме да получаваме и дори не четем, но които, по неведоми причини се озовават в електронната ни поща, заради това, че адресът ни е бил прихванат от някой бот по време на сърфирането ни из световната мрежа.

Изследване на известната фирма за анти-вирусен софтуер McAfee и консултанската фирма ICF International може да промени коренно виждането ни за спам съобщенията. Според доклада на двете компании, публикуван през изминалата седмица, спам-ът е свързан не само с рискове за сигурността на компютърните системи, загубата на работно време и пари, а и с вредно влияние върху околната среда. Данните, публикувани в доклада показват, че ежегодно в световната мрежа циркулират 62 трилиона (10 на 12 степен) от досадните съобщения. Това е свързано с изразходването на 33 милиарда киловат-часа електроенергия – количество достатъчно за захранването на 2,4 милиона домакинства в САЩ. Основната част от разхода на енергия, около 80%, е резултат от „усилията“ на крайния потребител за откриване, филтриране и изтриване на съобщенията.

Както може да се очаква, емисиите въглероден двуокис, основният причинител на парниковия ефект и виновник за глобалното затопляне, в резултат на производството на излишната енергия, свързана със спам съобщенията, също са огромни. Според ICF International те са равностойни на количествата, отделени при движението на 3,1 милиона пътнически автомобила, или изгарянето на около 9 милиарда литра бензин годишно. Изчисленията показват, че едно спам съобщение е свързано с отделянето на около 0,3 гр въглероден двуокис. Макар това да е значително по-малко от емисиите, свързани с нормалните, желани е-мейл съобщения (близо 4 гр), ефектът е огромен, тъй като спам-ът представлява близо 80% от електронните съобщения на средно статистическия бизнес потребител. В световен мащаб това възлиза на 15 милиона кубични метра въглероден двуокис годишно или 0,2% от ежегодните емисии от този газ.

Данните, публикувани в съвместния доклад на McAfee и ICF International са наистина стряскащи. Добрите новини са, че инсталирането на достатъчно надежден спам-филтър би помогнало не само за ограничаване на нежелания трафик в кутиите ни, но и за опазване на околната среда. Като пример е дадено спирането на един от най-големите източници на спам съобщения, McColo Inc, на 11ти ноември в САЩ. В този ден електронните пощи на интернет потребителите внезапно „олекват“ с близо 70% от съобщенията. В същото време, според ICF International, ефектът върху земната атмосфера е еквивалентен на спирането на 2,2 милиарда автомобила. За съжаление положителният ефект от усилията на администрацията на САЩ е временен и бива унищожен много бързо в резултат на реорганизацията на работата на „производителите“ на спам. За това е нужно включването и на редовите интернет потребители в битката с нежеланата реклама. Според доклада, имайки предвид възможностите на най-добрите програмни продукти за борба с нежеланите електронни съобщения днес, въвеждането им в употреба от всеки потребител би довело до намаление на емисиите от въглероден двуокис, равносилно на извеждането на 2,3 милиони автомобила от употреба.