Отново за оптогенетиката

Изследователски колектив от Великобритания публикува в списание Science резултати от един впечатляващ експеримент, който може да даде надежда на много хора засегнати от парализа на крайниците.
Подготовката на експеримента включвала няколко етапа. Първо, учените изолирали миши стволови клетки (клетки от ембриони, които имат потенциал да възпроизведат всички структури на възрастния организъм). Второ, с помощта на методите на генното инженерство, те ги накарали да произвеждат светлочувствителни белтъци – молекули, които при облъчване със светлина могат да генерират електрически импулси в клетката. Трето, екипът накарал модифицираните стволови клетки да се превърнат в моторни неврони (нервни клетки, които могат да задвижат мускулите). Четвърто, имплантирали така получените светлочувствителни неврони в мускулите на краката на мишки и им дали време да се „адаптират“ към условията на новия си дом. Пето, когато интеграцията на модифицираните клетки завършила успешно, учените „прокарали“ оптични кабели в мускулите. Накрая дошло времето за окончателният тест – упоили животните и с помощта на оптичните кабели подали светлинни импулси към имплантираните светлочувствителни неврони. Светлината активизирала фоточувствителните белтъци, които предизвикали създаването на електрически импулс в имплантираните нервни клетки, а те от своя страна предали сигнала на мускулите. Последвало свиване на крайниците на спящите животни.
Въвеждането на този метод в хуманната медицина ще отнеме време, но екипът не смята да се откаже – учените вече работят върху възможността да заменят ембрионалните стволови клетки с клетки от възрастния организъм, които да бъдат „подмамени“ да се превърнат в неврони. Ако успеят да го постигнат, пътят на новата терапия към пациентите ще бъде разчистен от голям брой пречки от практическо и морално естество.

Тук можете да прочетете за още един интересен експеримен, в който се използват методите на оптогенетиката.