Как ни се отразяват емулгаторите?

За никого не е тайна, че в червата ни живеят множество микроорганизми. В замяна на уютния дом и питателната храна, те подпомагат храносмилането ни, произвеждат за нас витамини и държат настрана патогенните си родственици. През последните години учените откриват все повече доказателства, че чревната флора има отношение и към фината настройка на имунната система. Всякакви нарушения във взаимодействията между чревната лигавица и микроорганизмите може да доведе до слабо изразени възпалителни процеси, които да повлекат след себе си заболявания като болест на Крон, инсулинова резистентност и диабет. Не случайно лекари и биолози обръщат голямо внимание върху ефекта, който има приеманата от нас храна, в това число и на т. нар. добавки, върху състоянието на чревната флора.

Едно подобно изследване бе публикувано в края на февруари в реномираното научно издание Nature. Група учени от САЩ и Израел насочили вниманието си върху емулгаторите – подобрители, които се добавят в почти всички видове готови храни, с цел поддържане на хомогенната им структура и осигуряване на по-дълъг срок на годност. Емулгаторите, подобно на детергентите (сапуна), променят повърхностните свойства на веществата, в които влизат в контакт. Екипът на д-р Андрю Гевирц си поставил за цел да провери какъв ефект имат два често използвани в хранителната индустрия емулгатори, карбоксиметил целулоза и полисорбат 80, върху чревната флора, чревната лигавица и здравето на мишки. За целта, съединенията били добавени във водата или храната на опитните животни. Анализът на данните от проведените експерименти показал, че в резултат на приема на емулгатори, лигавицата на червата на опитните животни станала по-тънка, видовият състав на бактериите се променил, а микроорганизмите навлезли по-навътре в стените на червата. Всичко това довело до появата на възпаление, което при много животни било последвано от свързаните с него затлъстяване и метаболитен синдром. Според д-р Гевирц и неговите колеги, това вероятно се дължи на факта, че променяйки повърхностните свойства на бактериалните клетки и на клетките на чревната лигавица, емулгаторите се отразяват на взаимодействието между микроорганизмите и техния гостоприемник. Учените смятат, че употребата на тези вещества може да е една от причините за постоянното нарастване на броя на хората страдащи от болести свързани с хронично възпаление – затлъстяване, диабет, теросклероза и др.

В интервю за nature podcast, авторите препоръчват въвеждането на по-стриктен контрол върху ефекта на добавките върху човешкото здраве, подчертавайки, че понастоящем, тези анализи се фокусират върху карциногенния ефект на продуктите и тяхната токсичност, без да обръщат внимание върху влиянието на хроничната употреба върху организма като цяло.