Тайната на теста

Клиничното проучване на ново лекарство, което причини смъртта на един доброволец и вероятно ще остави инвалиди още няколко човека във Франция, стана повод за сериозни дискусии в академичните среди през последните дни. Според официалната информация, френската фирма за клинични проучвания Biotrail, е била ангажирана от португалската фармацевтична компания Bial да тества токсичността на нов болкоуспокояващ препарат. Става въпрос за химично съединение имащо за цел да блокира дейността на енизма FAAH (съкратено от хидролаза на амиди на мастните киселини), чиято задача в организма е да разгражда производни на мастните киселини, сред които са и ендоканабиноидите. Ендоканабиноидите са естествени за мозъка молекули посредници (невротрансмитери) в нервната система, с роля за такива процеси като апетит, настроение, усещане за болка и др. Името им е свързано с това, че въздействат върху рецептори, които могат да свързват и активните съставки на марихуаната. Целта на новият препарат вероятно е била чрез потискане на ензимите де се осигури по-висока концентрация на невротрансмитерите, като по този начин се повиши прага, над който индивидите усещат болка.

Според учените интервюирани от реномираното списание за наука Nature, подобни медикаменти са били тествани и преди без особен ефект, но и без каквито и да било последици за здравето на доброволците. Според тях, най-вероятно изпитваното при това поручване лекраство е реагирало с други молекули в мозъка, вместо (или едновременно) с FAAH, което е станало причина за наблюдаваните сериозни увреждания на мозъка при засегнатите хора. Много от учените използват случая да изискат за пореден път от правителствата да бъде прекратена практиката в клиничните проучвания да се тестват „тайни“ вещества, чиято химическа структура е скрита зад кодово име. Те подчертават, че този вид ограничение на достъпа до информация, имащо за цел да запази правата на производителя, на практика прави невъзможно провеждането на по-задълбочени анализи от страна на академичната общност, което би помогнало да се намали до минимум броя на такива трагични случаи.