Фотоимунни новини

Когато говорим за едно толкова сложно заболяване като рака, лекарите имат две изисквания към учените ангажирани с разработката на нови методи за лечение – да бъдат унищожени всички туморни клетки и да бъдат пощадени здравите тъкани. А когато става дума за специфичност, съвсем естествено е мисълта ни да се насочи към имунната система – онази част от организма, развила се в хода на еволюцията с единствената задача да го предпазва от опасни нашественици и чужди вещества.

Чисто теоретично, потенциала на имунните клетки за борба с рака е огромен – те са „обучени“ да разпознават свое от чуждо (здраво от болно) и да го унищожават с минимални последствия за околните тъкани и органи. Нещо повече, те пазят спомени за предишни контакти, което гарантира голяма бързина и точност на отговора им при последващи сблъсъци. На практика обаче, туморите имат способността да манипулират имунната система за своя изгода, отклонявайки вниманието й от себе си. Не случайно интересът на специалистите днес е насочен към откриването на средства за преодоляване на тяхната защита и стимулиране на имунния отговор. През изминалия месец, екип от учени от Япония и САЩ докладва успешния си опит за постигане на тази цел. Изследователите, начело с Казухиде Сато, използвали инфрачервени лъчи за да прочистят туморите от т. нар. регулаторни Т лимфоцити (Трег) – имунни клетки, чиято задача при нормални условия е да потискат автоуминни реакции (каквито са алергиите и мултиплената склероза), които обаче биват използвани от туморите за да избегнат вниманието на по-агресивните им събратя известни като клетки убийци. С премахването на тази бариера, имунната система била в състояние бързо и ефикасно да унищожи туморите без никакви вредни последствия за организма. Учените постигнали това с помощта на антитела разпознаващи Трег, към които прикрепили фоточувствителна молекула. Те инжектирали антителата в кръвта на мишки болни от рак, изчакали да разпознаят целта си и да се свържат с регулаторните Т лимфоцити, след което облъчили туморите с инфрачервени лъчи. Под действие на светлината фоточувствителните антитела се активизирали, унищожавайки свързаните към тях клетки. Намаляването на броя на Трег в туморите освободило клетките убийци, които на свой ред атакували туморите. Един неочакван, но доста приятен страничен ефект от терапията означена от авторите като NIR-PIT (near-infrared photoimmunotherapy), бил унищожаването и на нетретирани със светлина метастази.