Кванти аромат

Обонянието е едно от сетивата, което все още крие много тайни. Макар учените да са наясно с нервните механизми, свързани с това възприятие, точният начин по който носа различава едно вещество от друго не е известен. През последните години изследователите събраха много данни за обонянието. Знае се, че летливите молекули, достигащи до лигавицата на носа водят до активирането (възбуждането) на определени молекули (т.нар. рецептори) по повърхността на обонятелните клетки. Всяка клетка притежава само един вид рецептори, като по този начин за точното разграничаване между различните миризми се изисква координираното действие на различни обонятелни клетки с техните специфични рецептори.

Повече