Стрес и оцеляване или защо раковите клетки са неуязвими

Клетките в човешкия организъм са подложени на постоянно напрежение – те се сблъскват с инфекции, придружени от възпалителни процеси, промени в температурата, недостиг на кислород, обезводняване, токсини. В резултат на въздействието на тези фактори може да се стигне до промяна в пространствената структура на отделни белтъци или тяхното групиранев по-високомолекулни структури, което на свой ред може да доведе до нарушаване на основните жизнени процеси и смърт както на отделната клетка, така и на целия организъм. За да преодолеят вредните последици на външните въздействия клетките имат нужда от начини за справяне със стреса.

Повече