Земя на трапезата

Според доклад обсъждан от правителството на 5ти юли тази година, 62% от територията на нашата страна са засегнати от ерозия – това прави близо две трети от територията на България. Колко точно от ресурсите на Земята използува човек за своите нужди? Отговор на този въпрос дават австрийски еколози от университета в Клагенфурт.

Повече