Сблъсък между галактически купове доказва съществуването на тъмна материя

Съществуването на т. нар. тъмна материя е един от основните въпроси, които тормозят космолозите последните години. Тайнствената, невидима материя, изградена от непознати на науката частици, е включена в теориите на физиците, обясняващи възникването и структурата на нашата Вселена. При все това, до сега, обективни доказателства за нейното съществуване не бяха откривани – наличието на тъмна материя бе „доказвано” чисто теоретично, с помощта на математически модели.

Повече