Да подушиш глобалното затопляне

Макар за човека въглеродният двуокис да е незабележим газ без цвят и специфичен мирис, съществуват редица животински видове, които могат да усетят промяната в неговата концентрация. На учените е известно например, че някои насекоми имат специфични приспособления, които им помагат да почувстват повишение в нивото му във въздуха.

Повече