Космическата мрежа

Астрономите обичат да се вслушват в ехото от Големия взрив, оново всепроникващо микровълново лъчение, от което можем да разберем много за историята, състава и структурата на Вселената. Така например, анализите на това излъчване показват, че Вселената би трябвало да съдържа около 5% бариони – основният клас елементарни частици изгражащи светлата материя, които са способни да […]

Повече