Коледен подарък? Какво ще кажете за СО2 емисии?

Според шведския вестник Дагенс нихетер, в скандинавската страна тази година се забелязва тенденция за избор на един по-различен подход в избора на коледни подаръци. Много хора изглежда са решили да оставят материалното зад гърба си и да подарят на близките и приятелите си “етичност”.

Повече

Къде да скрием всичкия този въглероден двуокис?

Във времето, когато промените в климата стават въпрос, близък до всеки един от нас, правителства и международни организации обсъждат всички възможни начини за намаляване на парниковия ефект и ограничаване на влиянието върху климата на Земята на вредните газове, отделени в резултат на човешката дейност. Най-обсъждан е проблемът с въглеродния двуокис – главно заради големите количества, които се отделят ежегодно в атмосферата от индустрията и автомобилите, както и поради нежеланието на редица големи индустриални държави да сътрудничат в това отношение.

Повече