Рисковани новости

Използването на стволови клетки в медицината, като всяко едно революционно начинание, е неизменно в центъра на разгорещени дебати. Противниците на тази новаторска техника настояват, че не е морално да се унищожи един бъдещ живот, този на ембриона, който се използва като източник на недиференцирани клетки, за да се спаси друг. Поддръжниците на метода пък отговарят, че няма нищо неморално в това да се възползваш от едно откритие, за да помогнеш на хиляди болни хора.

Повече