Какво ново?

Доскоро живите същества на планетата, чисто интуитивно, се разделяха на две категории – разумни и неразумни. Първата група беше изцяло запазена за представителите на вида Homo sapiens, а към нея, като че ли от кумова срама, бяха включени и отделни видове интелигентни примати. Към групата на неразумните се причисляваха всички останали представители на животинското царство. Идеята, че животни могат да правят логически връзки беше запазена територия на научно-фантастичните романи и се приемаше ако не за чиста проба закачка (нали не вярваме, че делфините са толкова възпитани, че да благодарят за рибата?), то поне за отнесени мисловни експерименти. Напоследък обаче, резултатите от изследванията върху поведението на другите животни сякаш насочват към преосмисляне на позицията на човека като единствено разумно същество на планетата. Ако трябва да сме честни, напоследък за това допринасят и събитията на международния политически фронт, но това е друга тема.

Повече

Кой си ти?

Способността да различаваме лицата на други хора е от съществено значение в живота ни. От първите си дни умеем да различаваме родителите и семейството си от външните хора, а през целия си живот продължаваме да помним кои са приятелите и кои враговете ни. Хора, страдащи от рядко срещаното заболяване прозопагнозия не могат да различават лицата на другите, което често е свързани с проблеми в общуването с околните.

Повече